Sonako Light Novel

Sửa đổi

Return of the Former Hero:Chương 46

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 13: Dòng 13:
 
“Tôi chưa từng nghe đến cái sự tình này nha.”
 
“Tôi chưa từng nghe đến cái sự tình này nha.”
   
“FUHYAaa!? Hya, Hyame……!” (TN: hime nói yamete)
+
“FUHYAaa!? Hya, Hyame……!” (TN: hịme nói yamete)
   
 
Nắm lấy hai bên má Rithina bằng hai tay, tôi kéo giãn chúng ra như bánh mochi.
 
Nắm lấy hai bên má Rithina bằng hai tay, tôi kéo giãn chúng ra như bánh mochi.
  Đang tải biên tập