Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 251: Dòng 251:
 
Vì sao đi tìm kiếm tôi, hai cô lại đi kiểm tra hầm ngầm thay vì chỗ nào khác hả? Tôi thực sự chẳng hiểu.
 
Vì sao đi tìm kiếm tôi, hai cô lại đi kiểm tra hầm ngầm thay vì chỗ nào khác hả? Tôi thực sự chẳng hiểu.
   
…rồi hai người đến tìm cũng bị cuốn vào, kết thúc đầu năm mới sa đọa lại kéo dài sang ngày khác.
+
…rồi hai người đến tìm cũng bị cuốn vào, kết thúc đầu năm mới sa đọa lại kéo dài sang ngày khác.
   
'''(***Thông báo***). Bạn đã đọc xong c46 ứng với kết thúc vol1 LN. Sắp tới, dịch bộ này sẽ làm lạị 1 bộ cũ nên chương ra sẽ lâu. Thân.'''
+
'''(***Thông báo***). Bạn đã đọc xong c46 ứng với kết thúc vol1 LN. Sắp tới, dịch bộ này sẽ làm lạị 1 bộ cũ nên chương ra sẽ ít lâu. Thân.'''
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)