Sonako Light Novel

Sửa đổi

Return of the Former Hero:Chương 46

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 251: Dòng 251:
 
Vì sao đi tìm kiếm tôi, hai cô lại đi kiểm tra hầm ngầm thay vì chỗ nào khác hả? Tôi thực sự chẳng hiểu.
 
Vì sao đi tìm kiếm tôi, hai cô lại đi kiểm tra hầm ngầm thay vì chỗ nào khác hả? Tôi thực sự chẳng hiểu.
   
…rồi hai người đến tìm cũng bị cuốn vào, kết thúc đầu năm mới sa đọa lại kéo dài sang ngày khác.
+
…rồi hai người đến tìm cũng bị cuốn vào, kết thúc đầu năm mới sa đọa lại kéo dài sang ngày khác.
   
'''(***Thông báo***). Bạn đã đọc xong c46 ứng với kết thúc vol1 LN. Sắp tới, dịch bộ này sẽ làm lạị 1 bộ cũ nên chương ra sẽ lâu. Thân.'''
+
'''(***Thông báo***). Bạn đã đọc xong c46 ứng với kết thúc vol1 LN. Sắp tới, dịch bộ này sẽ làm lạị 1 bộ cũ nên chương ra sẽ ít lâu. Thân.'''
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
  Đang tải biên tập