Sonako Light Novel

Sửa đổi

Return of the Former Hero:Chương 7

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 102: Dòng 102:
   
 
“Xin chào! Hôm nay cũng phiền mọi người giúp đỡ tôi nhé!”
 
“Xin chào! Hôm nay cũng phiền mọi người giúp đỡ tôi nhé!”
[[File:Hr vol1 c7.jpg|center|600px]]
+
[[File:Hr vol1 c7.jpg|none|thumb|594x594px]]
   
 
Owaaa, gì thế!? Tôi giật mình ngạc nhiên.
 
Owaaa, gì thế!? Tôi giật mình ngạc nhiên.
  Đang tải biên tập