Sonako Light Novel

Sửa đổi

RokuShin: Tập 1 Chương 7v2

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
[[File:Roku vol 1.jpg|centre|thumb|600px]]
+
[[File:Roku vol 1.jpg|centre|thumb|441x441px]]
  +
<nowiki> </nowiki><font size="3"><center>{{fontcolor|BLACK|Hiệp ước CORONA Sửa đổi ngày 5/1/2009<br/>(Trích dẫn)<br/>Điều bảy}}</center>
 
 
<nowiki> </nowiki><font size="3"><center>{{fontcolor|BLUE|Các cuộc chiến giữa lúc Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206) đang nghỉ ngơi ăn đồ ngọt phải dừng ngay lập tức.”}}</center></p>“Phù..”
<div style="font-size:18px;margin-left:auto;margin-right:auto;box-shadow: 0 0 10px #FF6600;background:#FFCC00;text-align:center;text-justify:newspaper;text-shadow:1px 1px 3px blue, 0 0 1em blue, 0 0 0.2em blue;color:#CCFFFF; font:1.em Georgia;border-style:double; border-width: 5px; border-color: #FF6600;border-radius: 25px;width:600px;">'''HIỆP ƯỚC CORONA - Sửa đổi 5/1/2009(''Trích dẫn'')'''<br />'''---Điều 7---'''
 
 
<div style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:justify;font-size:14px;text-shadow:1px 1px 0px blue, 0 0 1em blue, 0 0 0 blue;color:#000080; font:1.em Georgia;width:500px;">Các cuộc chiến giữa lúc Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206) đang nghỉ ngơi ăn đồ ngọt phải dừng ngay lập tức.
 
<br />
 
</div>
 
</div>
 
 
“Phù..”
 
   
 
Koutarou đã có thể bình tĩnh sau khi tu ừng ực cốc trà mà Kiriha đã rót cho cậu.
 
Koutarou đã có thể bình tĩnh sau khi tu ừng ực cốc trà mà Kiriha đã rót cho cậu.
Dòng 1.405: Dòng 1.398:
   
 
Lời cảm ơn đó cậu không chỉ dành cho mình Ruth.
 
Lời cảm ơn đó cậu không chỉ dành cho mình Ruth.
 
 
 
<noinclude>
 
{{RokuShin Nav}}
 
</noinclude>
 
 
<noinclude>
 
[[Category:Rokujouma]]
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập