FANDOM


1. Lí do thành lập
Số lượng Light Novel hay thì nhiều nhưng số lượng Light Novel được dịch sang tiếng Việt còn ít. Các project dịch thường có tiến độ chậm hoặc bỏ dở nửa chừng. Project leader gặp khó khăn trong việc tuyển thêm nhân sự; liên kết giữa các project leader với nhau còn ít.


2. Mục tiêu, phương châm

 • Mở rộng, hợp tác các thành viên trong và ngoài nhóm cũng như các thành viên ngoài diễn đàn để cùng làm chung project, nâng cao tốc độ và chất lượng các Light Novel dịch sang tiếng Việt.
 • Là nơi để các thành viên tham gia dịch truyện, thảo luận, tán dóc…
 • Là nơi để các project leader tìm kiếm thành viên.
 • Kết nối những project leader cũng như các diễn đàn lại với nhau nhằm truyền bá Light Novel đến người đọc một cách tốt nhất.


3. Phương thức hoạt động
Nhóm hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và ngang hàng, bao gồm những thành viên trong nhóm và các project leader có hợp tác với nhóm.


4. Yêu cầu đối với các project trong nhóm

 • Không sử dụng từ viết tắt, ngôn ngữ chat…trong bản dịch, trừ khi đó là ý đồ của tác giả hoặc bản dịch gốc.
 • Cố gắng dịch sát nghĩa của bản gốc, chỉ “phóng tác” khi có lời diễn đạt mang sắc thái tương tự ở tiếng Việt.
 • Trình bày gọn gàng, tốt nhất là nên cách dòng khi xuống hàng.


5. Quyền lợi

 • Các project leader có thể đăng tin tuyển nhân sự tại trụ sở nhóm.
 • Các project được đăng tại diễn đàn khác sẽ được ghi lại nguồn đầy đủ.
 • Nhóm sẽ xin giúp permission cho các project mới.


6. Nghĩa vụ

 • Thực hiện yêu cầu của nhóm.
 • Ghi rõ nguồn nếu đăng bài sang forum khác.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.