Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 15: Dòng 15:
 
Điều này....tôi nghĩ là những gì mình đã học được trong suốt lễ hội mùa thu năm nay
 
Điều này....tôi nghĩ là những gì mình đã học được trong suốt lễ hội mùa thu năm nay
   
[[Category:Sakurasou no Pet na Kanojo]]<noinclude>{{Sakurasou Nav}}</noinclude>
+
[[Category:Sakurasou no Pet na Kanojo]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)