Nếu sau này trưởng thành, có một con đường bạn phải đi, bạn nghĩ....con đường đó sẽ như thế nào?

Một con đường thẳng tắp....hay.....một con đường đầy gió?

Hoặc là một chuyến leo dốc chăng?

Tôi chỉ vọng đó không phải là những bậc thang dài vô tận.

Giờ đây tôi nhận ra hai điều:

Một,là chính tôi đang sải bước trên con đường vô tận ấy

Và hai là tôi không thể quay lưng lại với nó được nữa.......

Điều này....tôi nghĩ là những gì mình đã học được trong suốt lễ hội mùa thu năm nay

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.