Sonako Light Novel

Sửa đổi

Sayonara Piano Sonata - Vol 1 Chương 5

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 181: Dòng 181:
   
 
“CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê chào đón cậu như một thành viên.”
 
“CLB Nghiên Cứu Nhạc Đồng Quê chào đón cậu như một thành viên.”
[[Category:Sayonara Piano Sonata]]<noinclude>{{Sayonara Nav}}</noinclude>
+
[[Category:Sayonara Piano Sonata]]
  Đang tải biên tập