Sonako Light Novel

Sửa đổi

Sayonara Piano Sonata - Vol 2 - Chương 7

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
==Chương 7: Nơi cô ấy tự khép mình==
+
==Nơi cô ấy tự khép mình==
 
Hôm sau, đã gần mười giờ rồi mà Mafuyu vẫn còn trong phòng ngủ.
 
Hôm sau, đã gần mười giờ rồi mà Mafuyu vẫn còn trong phòng ngủ.
   
  Đang tải biên tập