Sonako Light Novel

Sửa đổi

Sayonara Piano Sonata - Vol 2 - Chương 7

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 505: Dòng 505:
 
“Tớ sẽ không rời nhóm nhạc đâu. Cậu đang nói về chuyện gì thế hả?
 
“Tớ sẽ không rời nhóm nhạc đâu. Cậu đang nói về chuyện gì thế hả?
   
[[File:P007.jpg|center|600px]]
+
[[File:P007.jpg|center|420x420px]]
 
Những lời Senpai nói bỗng trở lại ám ảnh tâm trí tôi lần nữa – ''“Mọi người có thể dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, biến mất không một lời báo trước vào một ngày nào đó và không bao giờ trở lại.”''
 
Những lời Senpai nói bỗng trở lại ám ảnh tâm trí tôi lần nữa – ''“Mọi người có thể dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, biến mất không một lời báo trước vào một ngày nào đó và không bao giờ trở lại.”''
   
  Đang tải biên tập