FANDOM


Thuật ngữ chung. Sửa đổi

- Pluto: Ma Vương.

- Witch of the Netherworld: Ma nữ.

- Prana: giữ nguyên.

- The Guardian of Holy Sword: Thánh kiếm thủ hộ giả.

Dấu câu. Sửa đổi

-Sử dụng 「」cho những biệt hiệu hoặc danh từ riêng như: 「Ma Vương」, 「Thánh kiếm thủ hộ giả」,.......

Xưng hô. Sửa đổi

-Moroha >> Satsuki: Tớ - cậu.

-Moroha >> Shizuno: Tớ - cậu.

-Satsuki >> Moroha: Em - anh.

-Satsuki >> Shizuno: Tôi - cô.

-Shizuno >> Moroha: Mình - cậu.

-Shizuno >> Satsuki: Tôi - cô.

(Sẽ còn tiếp tục bổ sung)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2♬   Seiken Tsukai No World Break   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.