Sonako Light Novel

Sửa đổi

Seikoku no Ryuu Kishi: Tập 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 6: Dòng 6:
 
{{:Seikoku_no_Ryuu_Kishi: Tập 1 Chương 3}}
 
{{:Seikoku_no_Ryuu_Kishi: Tập 1 Chương 3}}
 
{{:Seikoku_no_Ryuu_Kishi: Tập 1 Đoạn kết}}
 
{{:Seikoku_no_Ryuu_Kishi: Tập 1 Đoạn kết}}
  +
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Trang chính [[Seikoku_no_Ryuu_Kishi|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Seikoku no Ryuu Kishi: Tập 2|Tập 2]]
  +
|-
  +
|}
 
[[Category:SeikokuRyuuKishi]]
 
[[Category:SeikokuRyuuKishi]]
 
[[Category:Full Text]]
 
[[Category:Full Text]]
  Đang tải biên tập