Seikoku no Ryuu Kishi v1 008VS.png

Vùng đất của các Kị sĩ Lautreamont, hay còn đươc mọi người gọi là đất nước của các dragon breeders(Huấn Long Sư).

Nằm về phía bắc của Đế quốc Zepharos trong khi phía nam đối diện Vương quốc Chevron.

Như một miếng bảnh kẹp giữa hai cường quốc, một tiểu quốc, với dân số chưa đến năm triệu, sở hữu một học viện vô cùng đặc biệt.

Học viện Phi Long Ansarivan.

Giảng dạy và hướng dẫn những nam thanh nữ tú đã có giao ước với Long tộc -- một học viện cho các Huấn Long Sư.

Nhấp vào để phóng to

Nhấp vào để phóng to

Seikoku-no-dragonar-feat2.jpg

Theo dõi & Thanh chuyển trang


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.