FANDOM


n
(Lời nói đầu)
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của 3 thành viên ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==Lời nói đầu==
+
==Mở đầu==
   
==Phần 1==
+
===Phần 1===
   
 
“Kiếm thuật tối cường – ‘Tuyệt thức, Tuyệt kích – Song kiếm’!”
 
“Kiếm thuật tối cường – ‘Tuyệt thức, Tuyệt kích – Song kiếm’!”
Dòng 47: Dòng 47:
 
-Tuy nhưng, cảm xúc mạnh đó chỉ thoáng trong khoảng khắc.
 
-Tuy nhưng, cảm xúc mạnh đó chỉ thoáng trong khoảng khắc.
   
“Xin lỗi, tôi lấy lại danh hiệu ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’.”
+
“Xin lỗi, tôi xin lấy lại danh hiệu ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’.”
   
 
Trong khi thanh quỉ kiếm tay trái vẫn đâm vào ngực cô ta-
 
Trong khi thanh quỉ kiếm tay trái vẫn đâm vào ngực cô ta-
Dòng 79: Dòng 79:
 
(Ra đây là sức mạnh của ‘Thánh nữ’ hử..)
 
(Ra đây là sức mạnh của ‘Thánh nữ’ hử..)
   
Areishia Idriss – Vị ‘Thánh cơ’ đã diệt trừ ‘Quỉ vương’ cách đây hàng ngàn năm.
+
Areishia Idriss – Vị ‘Thánh cơ’ đã diệt trừ ‘Quỷ vương’ cách đây hàng ngàn năm.
   
 
Rubia Elstein chuyển sinh đã thừa kế sức mạnh đó.
 
Rubia Elstein chuyển sinh đã thừa kế sức mạnh đó.
Dòng 99: Dòng 99:
 
‘Sát quỉ kiếm’ và ‘Chân thực quán kiếm’. Cả hai đều là tinh linh ma trang phi thường. Cho dù là Kamito, nắm giữ cả hai chúng đồng lúc chắc chắn sẽ cướp sạch thần lực của cậu.
 
‘Sát quỉ kiếm’ và ‘Chân thực quán kiếm’. Cả hai đều là tinh linh ma trang phi thường. Cho dù là Kamito, nắm giữ cả hai chúng đồng lúc chắc chắn sẽ cướp sạch thần lực của cậu.
   
‘Ấn tinh linh’ trên cả hai tay cậu dần mất sáng, và ngay lúc đó.
+
‘Ấn chú tinh linh’ trên cả hai tay cậu dần mất ánh sáng, và ngay lúc đó.
   
 
Sức mạnh đột nhiên thoát khỏi đầu gối cậu và cậu thụt chân mình.
 
Sức mạnh đột nhiên thoát khỏi đầu gối cậu và cậu thụt chân mình.
Dòng 115: Dòng 115:
 
Ý thức cậu mờ đi. Tuy nhiên, chỉ hai tay trái và phải cậu đang cầm cả hai thanh kiếm sẽ không thả lỏng cho dù xảy ra điều gì.
 
Ý thức cậu mờ đi. Tuy nhiên, chỉ hai tay trái và phải cậu đang cầm cả hai thanh kiếm sẽ không thả lỏng cho dù xảy ra điều gì.
   
Dù khi Kamito đánh mất danh hiệu ‘Quỉ vương’, Est cũng đã thề ở cùng cậu như ‘Quỉ vương kiếm’. Còn-
+
Dù khi Kamito đánh mất danh hiệu ‘Quỷ vương’, Est cũng đã thề ở cùng cậu như ‘Quỉ vương kiếm’. Còn-
   
 
(Restia…)
 
(Restia…)
Dòng 131: Dòng 131:
 
Tuy nhưng, Kamito lắc đầu trong khi cậu vẫn ở trong tay Claire.
 
Tuy nhưng, Kamito lắc đầu trong khi cậu vẫn ở trong tay Claire.
   
“…K-không…Sẽ tốt hơn nếu không động tôi lúc này.”
+
“…K-không…Sẽ tốt hơn nếu cậu không làm gì tôi lúc này.”
   
 
“…Eh? T-tại sao?”
 
“…Eh? T-tại sao?”
   
“Tôi đã một lần thức tỉnh như ‘Quỉ vương’. Sức mạnh của ‘Quỉ vương’ là những gì cho quyền năng tái sinh Ren Ashdoll-“
+
“Tôi đã một lần thức tỉnh như ‘Quỷ vương’. Sức mạnh của ‘Quỷ vương’ là những gì cho quyền năng tái sinh Ren Ashdoll-“
   
 
“Nói cách khác, nó sẽ gây xung đột dữ dội với thần lực của tôi đang mang thuộc tính thánh quang?”
 
“Nói cách khác, nó sẽ gây xung đột dữ dội với thần lực của tôi đang mang thuộc tính thánh quang?”
Dòng 145: Dòng 145:
 
Ngay từ đâu, Kamito đã có thể chất bài xích với ma thuật chữa trị.
 
Ngay từ đâu, Kamito đã có thể chất bài xích với ma thuật chữa trị.
   
Bởi điều đó, Fianna đã kiếm một phương pháp quay vòng bằng cách tiếp xúc da thịt trực tiếp để san sẻ thần lực cô cho việc thúc đẩy khả năng tự hồi phục của cơ thể Kamito, tuy nhiên-
+
Bởi điều đó, Fianna đã kiếm một phương pháp xoay vòng bằng cách tiếp xúc da thịt trực tiếp để san sẻ thần lực cô cho việc thúc đẩy khả năng tự hồi phục của cơ thể Kamito, tuy nhiên-
   
 
Nếu cô thực hiện nó trong tình trạng Kamito hiện giờ, người vừa thức tỉnh như Quỉ vương, thì sẽ không thể nói được loại ảnh hưởng gì sẽ xảy đến.
 
Nếu cô thực hiện nó trong tình trạng Kamito hiện giờ, người vừa thức tỉnh như Quỉ vương, thì sẽ không thể nói được loại ảnh hưởng gì sẽ xảy đến.
Dòng 159: Dòng 159:
 
Tại trung tâm ngọn lửa phun trào, Rubia đang nhìn cậu ta trong khi lên giọng thống khổ. Đáng chú ý là cô vẫn không mất ý thức nhưng đó chỉ làm kéo dài sự đau đớn của chính cô.
 
Tại trung tâm ngọn lửa phun trào, Rubia đang nhìn cậu ta trong khi lên giọng thống khổ. Đáng chú ý là cô vẫn không mất ý thức nhưng đó chỉ làm kéo dài sự đau đớn của chính cô.
   
“Trị cô ấy trước đi. Cho dù cô ấy được chữa trị và phục hối sức mạnh, với tinh linh ma trang đã biến mất, cô ấy không thể là mối họa nữa.”
+
“Chữa trị cho cô ấy trước đi. Cho dù cô ấy được chữa trị và phục hồi sức mạnh, với tinh linh ma trang đã biến mất, cô ấy không thể là mối họa nữa.”
   
 
“Kamito-kun…”
 
“Kamito-kun…”
Dòng 169: Dòng 169:
 
Với lửa đằng sau đôi mắt hồng ngọc, cô loạng choạng cố đứng lên.
 
Với lửa đằng sau đôi mắt hồng ngọc, cô loạng choạng cố đứng lên.
   
Tuy nhưng-
+
Tuy nhiên-
   
 
“Không, cô thua rồi, Rubia.”
 
“Không, cô thua rồi, Rubia.”
Dòng 175: Dòng 175:
 
Kamito lạnh lùng phủ nhận.
 
Kamito lạnh lùng phủ nhận.
   
“Như tôi nhớ, cô bảo rằng ‘Thánh nữ’ là chủng loại đối chọi với ‘Quỉ Vương’. Đó, nói cách khác, nghĩa là nếu sức mạnh ‘Quỉ vương’ trong tôi lớn lên, sức mạnh của cô cũng sẽ lớn mạnh như tôi. Tôi có hiểu sai không?”
+
“Như tôi nhớ, cô bảo rằng ‘Thánh nữ’ là thứ đối chọi với ‘Quỷ Vương’. Đó, nói cách khác, nghĩa là nếu sức mạnh ‘Quỷ vương’ trong tôi lớn lên, sức mạnh của cô cũng sẽ lớn mạnh như tôi. Tôi có hiểu sai không?”
   
…Cô ấy không đáp lại. Đôi mắt hồng ngọc như Claire chỉ nhìn cậu hận thù.
+
…Cô ấy không đáp lại. Đôi mắt hồng ngọc giống như Claire chỉ nhìn cậu hận thù.
   
“Nhưng âm mưu của cô đã thất bại. Tôi đã dẹp sức mạnh ‘Quỉ vương’ ngay khi nó vừa thức tỉnh. Điều đó có nghĩ_”
+
“Nhưng âm mưu của cô đã thất bại. Tôi đã dẹp sức mạnh ‘Quỷ vương’ ngay khi nó vừa thức tỉnh. Điều đó có nghĩa--”
   
 
Thở hơi nhẹ, Kamito kết luận.
 
Thở hơi nhẹ, Kamito kết luận.
   
“Sức mạnh ‘Thánh nữ’ làm cô trở thành ‘Tinh linh sứ mạnh nhất’ cũng đã tắt cùng lúc, đúng chứ?”
+
“--Sức mạnh ‘Thánh nữ’ làm cô trở thành ‘Tinh linh sứ mạnh nhất’ cũng đã biến mất cùng lúc, đúng chứ?”
   
 
“…”
 
“…”
Dòng 195: Dòng 195:
 
“…Gì?”
 
“…Gì?”
   
“Nó không…có nghĩa là sức mạnh ‘Quỉ vương’ vẫn chưa tan biến hoàn toàn!”
+
“Nó không…Có nghĩa là sức mạnh ‘Quy vương’ vẫn chưa tan biến hoàn toàn!”
   
 
Một ngọn lửa xanh được tạo ra trên tay phải Rubia.
 
Một ngọn lửa xanh được tạo ra trên tay phải Rubia.
   
‘Băng diệm’ – một dị hỏa không kết nối với logic và luật thế giới này.
+
‘Băng diệm’ – một dị hỏa không kết nối với logic và luật lệ thế giới này.
   
 
“…Hai cô, tránh xa tôi ra ngay!”
 
“…Hai cô, tránh xa tôi ra ngay!”
Dòng 227: Dòng 227:
 
Đó là dị hỏa để đối chọi với ngọn lửa của Rubia.
 
Đó là dị hỏa để đối chọi với ngọn lửa của Rubia.
   
“Đó là ngọn lửa sẽ hóa mọi thứ thành hư không – ‘Hồng hoang tận cùng’!”
+
“Đó là ngọn lửa sẽ hóa mọi thứ thành hư không – ‘Tối Hậu Diễm Hoả’!”
   
 
Những từ uy nghiêm làm run rẩy bầu không khí, và ngọn lửa đỏ thắm được phóng thích.
 
Những từ uy nghiêm làm run rẩy bầu không khí, và ngọn lửa đỏ thắm được phóng thích.
Dòng 243: Dòng 243:
 
Và, sự việc đó biến mất như không có gì, không hề có dấu tích nào để lại.
 
Và, sự việc đó biến mất như không có gì, không hề có dấu tích nào để lại.
   
(Đó là ‘Lửa-Thiêu hỏa’ của Claire…)
+
(Đó là ‘Lửa thiêu đốt lửa’ của Claire…)
   
 
Kamito nuốt bọt. Cậu đã nghe về nó nhưng đây là lần đầu cậu thấy nó tận mắt.
 
Kamito nuốt bọt. Cậu đã nghe về nó nhưng đây là lần đầu cậu thấy nó tận mắt.
Dòng 257: Dòng 257:
 
Claire hạ tay xuống và bước tới trước.
 
Claire hạ tay xuống và bước tới trước.
   
“Em chắc chắn không để Kamito trở thành ‘Quỉ Vương’ đâu.”
+
“Em chắc chắn không để Kamito trở thành ‘Quỷ Vương’ đâu.”
   
 
Hai chị em Elstein đối đầu nhau.
 
Hai chị em Elstein đối đầu nhau.
Dòng 285: Dòng 285:
 
Ngay lúc ấy, Kamito lên tiếng cảnh báo.
 
Ngay lúc ấy, Kamito lên tiếng cảnh báo.
   
Ngọn lửa đóng băng tuyệt đối lần nữa được tạo trên tay Rubia và chúng nhảy múa bạo lực.
+
Ngọn lửa không độ tuyệt đối lần nữa được tạo trên tay Rubia và chúng nhảy múa bạo lực.
   
 
Tuy nhiên, Claire không hề chùn bước. Hạ tay không tự vệ xuống thấp, cô đến gần cô ấy hơn.
 
Tuy nhiên, Claire không hề chùn bước. Hạ tay không tự vệ xuống thấp, cô đến gần cô ấy hơn.
Dòng 301: Dòng 301:
 
“…Chị bảo im đi mà!”
 
“…Chị bảo im đi mà!”
   
Ngọn lửa đông tuyệt đối đã ra tới đầu ngón tay Rubia.
+
Ngọn lửa không độ tuyệt đối đã ra tới đầu ngón tay Rubia.
   
 
“Claire-!”
 
“Claire-!”
Dòng 309: Dòng 309:
 
Khi mà ngọn lửa xanh nổi lên nuốt lấy Claire hoàn toàn.
 
Khi mà ngọn lửa xanh nổi lên nuốt lấy Claire hoàn toàn.
   
“-Nee-sama, khi mà em còn liên hệ, chị luôn là người chị quí mến của em.”
+
“-Nee-sama, khi mà em còn nhỏ, chị luôn là người chị quý mến của em.”
   
 
“…!”
 
“…!”
   
Đôi mắt đỏ Rubia mở to trong sự sốc.
+
Đôi mắt đỏ Rubia mở to trong sự kinh ngạc.
   
 
Thậm chí không hề nghĩ việc né tránh ngọn lửa, Claire nhào người vào ngực Rubia.
 
Thậm chí không hề nghĩ việc né tránh ngọn lửa, Claire nhào người vào ngực Rubia.
   
   
[[File:STnBD V11 002-003.jpg|thumb|330x330px]]
+
[[File:STnBD V11 002-003.jpg|center|600px]]
 
“…Sao…em không tránh nó?”
 
“…Sao…em không tránh nó?”
   
“Vì em tin chị, Nee-sama, rằng chị sẽ không thực đánh em.”
+
“Vì em tin chị, Nee-sama, rằng chị sẽ không thực sự làm đau em.”
   
 
Claire nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bị thương của Rubia gần lại.
 
Claire nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bị thương của Rubia gần lại.
Dòng 345: Dòng 345:
 
Nhìn bầu trời quang mây, cô thì thầm với tiếng thờ dài.
 
Nhìn bầu trời quang mây, cô thì thầm với tiếng thờ dài.
   
“Tôi không còn nhiều thời gian còn lại. Giờ tôi đã thất bại việc đánh thức ‘Quỉ Vương’ ở đây, nghĩa là giết ‘Tinh linh vương’ không còn hiện thực nữa rồi-“
+
“Tôi không còn nhiều thời gian còn lại. Giờ tôi đã thất bại việc đánh thức ‘Quỷ Vương’ ở đây, nghĩa là ám sát ‘Tinh linh vương’ không thể thành hiện thực nữa rồi-“
   
 
(…Thời gian còn lại.)
 
(…Thời gian còn lại.)

Bản hiện tại lúc 11:16, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Mở đầuSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

“Kiếm thuật tối cường – ‘Tuyệt thức, Tuyệt kích – Song kiếm’!”

Giữ ‘Sát quỉ kiếm’ ở tay phải và ‘Chân thực quán kiếm’ ở tay trái.

Xoắn lấy nhau, ánh trắng và đen đập vào kiếm của Rubia Elstein.

Ngay lúc ấy thanh kiếm đỏ thẫm của cô gãy vỡ.

Ngọn lửa đang cháy trào dâng của cô bị thổi bay lập tức.

“…Đừng bảo ta…”

Đó là khoảnh khắc tĩnh lặng. Giữa biển lửa cuồng nộ-

Một tiếng thở dài thất vọng thoát ra miệng cô ấy.

Hay có lẽ, cô ấy đơn giản chỉ hít thở lấy oxi.

Trong bất kì trường hợp nào-

(-Cô ta sẽ không thế nghỉ thêm nữa.)

Ngọn lửa bùng nổ bị thổi bay bởi gió từ đường kiếm và gió trong cơn xoáy.

Khoảnh khắc đó, Kamito lao vào trong-

“Oooohhhhhh!”

Cậu để song kiếm chéo bay đi.

Đó là cú chém tốc độ cực lớn được phóng thích ở cự ly gần như không.

Đầu mũi ‘Chân thực kiếm’, sáng màu hắc ám, biến mất trong ngực cô như thể bị hút vào.

“…Ka…Ha-!”

Đôi mắt hồng ngọc cô mở to như thể đang nói không thể nào.

Thậm chí khi cô đối mặt với cảm giác bại trận, hình dáng cô vẫn trông cao sang và xinh đẹp.

Tuyệt đẹp-cậu thành thực nghĩ.

-Tuy nhưng, cảm xúc mạnh đó chỉ thoáng trong khoảng khắc.

“Xin lỗi, tôi xin lấy lại danh hiệu ‘Kiếm vũ cơ mạnh nhất’.”

Trong khi thanh quỉ kiếm tay trái vẫn đâm vào ngực cô ta-

Kamito vung ‘Sát quỉ kiếm’ được cầm trong một tư thế nghịch đảo. (med: câu ý nói Kamito chém một đường thập tự với hai kiếm)

Phần 2Sửa đổi

Trong lốc xoáy lửa và gió, những mảnh của ‘Laevateinn’ rơi lả tả nhá sáng

Sau khi nhận cú đánh cận thân đó, cơ thể Rubia bay múa trong không khí và đập mạnh bạo vào mặt đất.

“…Kk…Ah…!”

Những gì mà Kamito tung ra chỉ là một đòn đánh không vật lý và chỉ tổn hại đến tinh thần đối phương. Sẽ không có chấn thương nào trên cơ thể cô ấy.

Dù cô ấy sẽ thở khó khăn, nói không được nhiều như thường nữa.

Ấy vậy mà-

(…Dù nhận đòn song kiếm bí kĩ, cô ta vẫn còn ý thức.)

Trong khi ổn định hơi thở gấp gáp của mình, Kamito thì thào trong tâm khảm.

Cô ấy có lẽ đã rút gần hết sức mạnh cô ra khỏi ‘Laevatein’.

Dù vậy, nhận đòn đó trúng ngay cơ thể mà vẫn giữ ý thức thì không phải bình thường nữa rồi.

Khi Kamito được giao phó bí kĩ bởi Greyworth, cậu đã hoàn toàn ngất đi.

(Ra đây là sức mạnh của ‘Thánh nữ’ hử..)

Areishia Idriss – Vị ‘Thánh cơ’ đã diệt trừ ‘Quỷ vương’ cách đây hàng ngàn năm.

Rubia Elstein chuyển sinh đã thừa kế sức mạnh đó.

Nói cách khac, cô ấy là một tồn tại đối nghịch với Kamito, người kế thừa sức mạnh ‘Quỉ vương’. Sức mạnh đó đã chuyển vào một cô gái đau ốm, người chưa bao giờ sẽ cầm nổi một thành kiếm, biến thành tinh linh sứ mạnh nhất.

Ở bất kì trường hợp nào-

Kamito nhìn xuống Rubia thở hổn hễn trong đau đớn trong khi bình thản nắm kiếm tay trái và tay phải.

Lễ kiếm vũ đã hoàn toàn đến hồi kết. Dù cô ấy có sức mạnh của ‘Thánh nữ’, đã bị mất tinh linh ma trang nghĩa là cô không còn sức để chiến đấu.

(…Mà, nó cũng giống như mình thôi-)

Giây phút căng thẳng đã qua đi, tầm nhìn của cậu mờ dần và cơn buồn ngủ cực độ đang công kích.

(…Như mình nghĩ, giải phóng hai tinh linh ma trang đồng thời là quá nhiều hơn là một ít…)

‘Sát quỉ kiếm’ và ‘Chân thực quán kiếm’. Cả hai đều là tinh linh ma trang phi thường. Cho dù là Kamito, nắm giữ cả hai chúng đồng lúc chắc chắn sẽ cướp sạch thần lực của cậu.

‘Ấn chú tinh linh’ trên cả hai tay cậu dần mất ánh sáng, và ngay lúc đó.

Sức mạnh đột nhiên thoát khỏi đầu gối cậu và cậu thụt chân mình.

“…Kamito!”

Kamito lúc sắp ngã đã rơi vào vòng tay Claire trong phục trang tế lễ đang bối rối.

“C-Cậu ổn chứ?”

“…Vâng. Tôi dùng thần lực nhiều hơn một tí, đó là vậy…”

Trong khi cảm giác được bao phủ bởi chất liệu gì đó mềm mại, cậu khép mắt lại.

Ý thức cậu mờ đi. Tuy nhiên, chỉ hai tay trái và phải cậu đang cầm cả hai thanh kiếm sẽ không thả lỏng cho dù xảy ra điều gì.

Dù khi Kamito đánh mất danh hiệu ‘Quỷ vương’, Est cũng đã thề ở cùng cậu như ‘Quỉ vương kiếm’. Còn-

(Restia…)

Từ cái ngày cách đây ba năm, cô là tinh linh hắc ám mà cậu không ngừng đuổi theo.

Cậu cảm thấy như cô sẽ biến mất lại nếu cậu buông tay-

Cậu giữ chuôi kiếm với nhiều sức lực đến nỗi làm nắm tay cậu trắng bệch.

“-Kamito-kun, thư giãn đi. Tôi sẽ áp dụng ma thuật trị liệu ngay.”

Vừa chạy tới bên, Fianna thì thầm vào tai cậu.

Tuy nhưng, Kamito lắc đầu trong khi cậu vẫn ở trong tay Claire.

“…K-không…Sẽ tốt hơn nếu cậu không làm gì tôi lúc này.”

“…Eh? T-tại sao?”

“Tôi đã một lần thức tỉnh như ‘Quỷ vương’. Sức mạnh của ‘Quỷ vương’ là những gì cho quyền năng tái sinh Ren Ashdoll-“

“Nói cách khác, nó sẽ gây xung đột dữ dội với thần lực của tôi đang mang thuộc tính thánh quang?”

“…Thứ gì…đại loại thế.”

Kamito gật đầu nhẹ.

Ngay từ đâu, Kamito đã có thể chất bài xích với ma thuật chữa trị.

Bởi điều đó, Fianna đã kiếm một phương pháp xoay vòng bằng cách tiếp xúc da thịt trực tiếp để san sẻ thần lực cô cho việc thúc đẩy khả năng tự hồi phục của cơ thể Kamito, tuy nhiên-

Nếu cô thực hiện nó trong tình trạng Kamito hiện giờ, người vừa thức tỉnh như Quỉ vương, thì sẽ không thể nói được loại ảnh hưởng gì sẽ xảy đến.

Thậm chì dù nó không như thế, cậu cũng sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

“Nhưng, ít nhất hãy làm vài điều trị không phép khẩn cấp đã-“

“Tôi…ổn. Quan trọng hơn nhiều…”

Rồi, Kamito chuyển tầm nhìn đến nơi nào đó trước mặt sau khi cậu lắc đầu.

Tại trung tâm ngọn lửa phun trào, Rubia đang nhìn cậu ta trong khi lên giọng thống khổ. Đáng chú ý là cô vẫn không mất ý thức nhưng đó chỉ làm kéo dài sự đau đớn của chính cô.

“Chữa trị cho cô ấy trước đi. Cho dù cô ấy được chữa trị và phục hồi sức mạnh, với tinh linh ma trang đã biến mất, cô ấy không thể là mối họa nữa.”

“Kamito-kun…”

“…Ta…vẫn…chưa thua đâu…!”

Rubia rên rỉ sâu trong cổ họng.

Với lửa đằng sau đôi mắt hồng ngọc, cô loạng choạng cố đứng lên.

Tuy nhiên-

“Không, cô thua rồi, Rubia.”

Kamito lạnh lùng phủ nhận.

“Như tôi nhớ, cô bảo rằng ‘Thánh nữ’ là thứ đối chọi với ‘Quỷ Vương’. Đó, nói cách khác, nghĩa là nếu sức mạnh ‘Quỷ vương’ trong tôi lớn lên, sức mạnh của cô cũng sẽ lớn mạnh như tôi. Tôi có hiểu sai không?”

…Cô ấy không đáp lại. Đôi mắt hồng ngọc giống như Claire chỉ nhìn cậu hận thù.

“Nhưng âm mưu của cô đã thất bại. Tôi đã dẹp sức mạnh ‘Quỷ vương’ ngay khi nó vừa thức tỉnh. Điều đó có nghĩa--”

Thở hơi nhẹ, Kamito kết luận.

“--Sức mạnh ‘Thánh nữ’ làm cô trở thành ‘Tinh linh sứ mạnh nhất’ cũng đã biến mất cùng lúc, đúng chứ?”

“…”

Cậu có lẽ đã nói trúng. Vai cô ấy run yếu ớt.

Tuy nhiên-

“Nó… không…”

“…Gì?”

“Nó không…Có nghĩa là sức mạnh ‘Quy vương’ vẫn chưa tan biến hoàn toàn!”

Một ngọn lửa xanh được tạo ra trên tay phải Rubia.

‘Băng diệm’ – một dị hỏa không kết nối với logic và luật lệ thế giới này.

“…Hai cô, tránh xa tôi ra ngay!”

Kamito la lên và vung cả hai thanh kiếm trái phải.

Nhưng, lúc đó, một nỗi đau tê dại chạy suốt tay cậu. Nó là dư chấn từ việc phóng thích bí kĩ kiếm thuật tối cường.

Các dây thần kinh trong tay cậu tê liệt và Kamito trở nên mất khả kháng trong khoảnh khắc thì-

“Thức dậy lần nữa đi, Kazehaya Kamito. Hoặc không-chịu chết đi.”

Cô tung ngọn lửa không độ tuyệt đối màu xanh thậm chí có thể đóng băng linh hồn con người vào Kamito.

“—Kamito!”

Claire đứng lên và nhảy ra trước Kamito.

“Claire!?”

“Hỡi chân hỏa, khắc họa dòng máu cổ đại, ngụ trong tay ta và nuốt chửng lửa-“

Khi cô ấy nhanh ngâm nga những từ như ngôn ngữ tinh linh, ngọn lửa đỏ thẫm phủ lên tay cô.

Kamito mở to mắt. Nó không phải là ma thuật hỏa tinh linh đặc thù của Claire.

Đó là dị hỏa để đối chọi với ngọn lửa của Rubia.

“Đó là ngọn lửa sẽ hóa mọi thứ thành hư không – ‘Tối Hậu Diễm Hoả’!”

Những từ uy nghiêm làm run rẩy bầu không khí, và ngọn lửa đỏ thắm được phóng thích.

Ngọn lửa hoành hành của sự tàn phá va đụng vào ‘Băng Diệm’ Rubia tung ra ở giữa chừng-

“…!?”

Một vụ nổ khi mà thường xảy đến khi có vụ va chạm giữa hai ma pháp tinh linh đã không xảy ra.

Ngọn lửa đỏ thắm của Claire đã đốt cháy ngọn lửa của Rubia lập tức.

Ngấu nghiến nuốt lấy ngọn lửa xanh, ngọn lửa của Claire ở nguyên vị trí đó một lúc-

Và, sự việc đó biến mất như không có gì, không hề có dấu tích nào để lại.

(Đó là ‘Lửa thiêu đốt lửa’ của Claire…)

Kamito nuốt bọt. Cậu đã nghe về nó nhưng đây là lần đầu cậu thấy nó tận mắt.

“…tch, thất bại trong việc làm Ám nữ Hậu đã thức tỉnh bản năng của em..”

Rubia lẩm bẩm kinh ngạc.

“…Nee-sama, ngừng lại đi.”

Rồi thì-

Claire hạ tay xuống và bước tới trước.

“Em chắc chắn không để Kamito trở thành ‘Quỷ Vương’ đâu.”

Hai chị em Elstein đối đầu nhau.

Trong không khí căng thẳng, những con mắt hồng ngọc trừng trừng lẫn nhau.

Nó dường như mắt Rubia nháy trong khoảnh khắc nhưng-

“…Đừng…cản đường chị, Claire.”

Những từ thoát khỏi môi cô mang sự chia xa rõ ràng.

“Chị…phải cứu thế giới này. Đó là trách nhiệm của những ai biết sự thật.”

“Sự thật…”

Claire tròn mắt ngạc nhiên.

“Đúng. Em đến để nghe sự thực từ miệng chị, Nee-sama.”

Như đã làm quyết định của mình, cô gật đầu và, chỉ như thế, cô đi thẳng tới người chị.

“-Sự thực bốn năm trước.”

“Claire, nguy hiểm lắm-“

Ngay lúc ấy, Kamito lên tiếng cảnh báo.

Ngọn lửa không độ tuyệt đối lần nữa được tạo trên tay Rubia và chúng nhảy múa bạo lực.

Tuy nhiên, Claire không hề chùn bước. Hạ tay không tự vệ xuống thấp, cô đến gần cô ấy hơn.

“…Nói cho em, Nee-sama. Tại sao chị nổi dậy chống lại ‘Tinh linh vương’ ngày đó?”

“Không có gì để nói với em cả.”

“Không đời nào không có chuyện nói với em. Rốt cuộc-“

“Im đi!”

“Rốt cuộc, Nee-sama-“

“…Chị bảo im đi mà!”

Ngọn lửa không độ tuyệt đối đã ra tới đầu ngón tay Rubia.

“Claire-!”

Với một tiếng la, Kamito điên cuồng vươn tay cậu ra nhưng chẳng thể nào cậu với kịp.

Khi mà ngọn lửa xanh nổi lên nuốt lấy Claire hoàn toàn.

“-Nee-sama, khi mà em còn nhỏ, chị luôn là người chị quý mến của em.”

“…!”

Đôi mắt đỏ Rubia mở to trong sự kinh ngạc.

Thậm chí không hề nghĩ việc né tránh ngọn lửa, Claire nhào người vào ngực Rubia.


STnBD V11 002-003

“…Sao…em không tránh nó?”

“Vì em tin chị, Nee-sama, rằng chị sẽ không thực sự làm đau em.”

Claire nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bị thương của Rubia gần lại.

“…!?”

“…Nee-sama, ngừng tất cả việc này lại đi…”

Giọng cô nghẹn ngào thành một tiếng khóc nấc trong khoảng khắc.

Như mất khả năng để di chuyển, Rubia đứng đó trong cảm xúc bối rối.

“-Trông như cô đã quyết định, Rubia.”

Kamito bình tĩnh bảo cô.

“…”

Sau khắc im lặng ngắn ngủi, cô-

“…Cỏ vẻ như vậy.”

Nhìn bầu trời quang mây, cô thì thầm với tiếng thờ dài.

“Tôi không còn nhiều thời gian còn lại. Giờ tôi đã thất bại việc đánh thức ‘Quỷ Vương’ ở đây, nghĩa là ám sát ‘Tinh linh vương’ không thể thành hiện thực nữa rồi-“

(…Thời gian còn lại.)

Cậu liên hệ với những từ cô tình cờ nói nhưng-

Có những thứ cậu phải hỏi cô trước.

“Kể chúng tôi nghe. Cô nói cái gì như mục tiêu của cô là xây dựng lại thế giới không có tinh linh.”

"..."

“Cô đã từng là một ‘Đế cơ’ nhưng sao cô lại cố giết ‘Tinh linh vương’?”

“Nee-sama…”

Claire ngẩng nhẹ khuôn mặt đẫm lệ của cô.

“Xin chị, hãy nói em nghe sự thực. Lý do tại sao chị phản bội lai ‘Tinh linh vương’.”

Rubia-

Môi cô ấy run rẩy nhẹ và cô buộc thở một tiếng dài.

“Các bạn sẽ không bao giờ tin nó đâu. Dù tôi cũng không thể tin nó cho tới khi tôi tận mắt chứng kiến. Cái thứ như thế lại tồn tại trong thế giới này-“

“Em tin chị, Nee-sama. Dù cho bất kể người khác nói gì.”

“Claire em-“

Mắt Rubia chớp nháy.

Claire đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

“…”

Rubia như lỡ nhịp thở và môi cô run lên một chút.

Rồi-

“Bốn năm trước đây, lý do tôi nổi dậy chống lại ‘Tinh linh vương’ là-“

Cô ấy bình tĩnh mở miệng.

-Đó là các Tinh linh vương đã điên loạn hết rồi.Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Illustrations♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.