FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:41, ngày 9 tháng 2 năm 2020Kiv x Monster (tường | đóng góp)‎ . . (4.010 byte) (+4.010)‎ . . (Created page with "== Lời bạt == === Lời tác giả === Xin chào, Shimizu Yuu đây. Lần này, tập truyện ngắn “Elemental Festa” đã đến tay các bạn rồi đây. Tậ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.