FANDOM


n (Created page with "<gallery widths="188" spacing="medium" orientation="square"> STnBD_V14_001.jpg STnBD_V14_002-003.jpg STnBD_V14_004-005.jpg STnBD_V14_006-007.jpg STnBD_V14_TOC.jpg STnBD_V14_Tr...")
 
n
Dòng 1: Dòng 1:
  +
Dưới đây là các ảnh minh họa có trong tập 14 của bộ truyện.
  +
 
<gallery widths="188" spacing="medium" orientation="square">
 
<gallery widths="188" spacing="medium" orientation="square">
 
STnBD_V14_001.jpg
 
STnBD_V14_001.jpg

Phiên bản lúc 02:02, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Dưới đây là các ảnh minh họa có trong tập 14 của bộ truyện.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Lời bạt♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 14 Mở đầu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.