Bảng Thuật Ngữ
Thuật Ngữ Tiếng Anh Ghi Chú
Tổng Lãnh Thiên Thần Archangel
Nguyên Hỏa Tinh Linh Ancestral Spirit of Fire
Cổ Thuật Triệu Hồi Ancient Summoning
Cổ Thuật Pháp Sư Ancient Spellcaster
Dũng Sĩ Quả Cảm Brave Hero
Quả Cảm Binh Brave
Kết Giới Sư Barrierer
Kẻ Lữ Hành Đất Canaan, Con Thuyền Của Những Lời Giáo Huấn Canaan Pilgrim, the Boat of the Sacred Teaching
Dược Sư Curer
Bộc phá nguyền chú Curse-explosive
Quỷ Dữ Demon
Chúa Quỷ Demon-Lord
Hỏa Ma Tướng Quân Demon-General of Blaze
Bán Nguyệt Quỷ Thú Demonic Eclipse Beast
Công Chúa Rồng Dragon-Princess
Nhân Tố Rồng Dragon Factor
Địa Giới Earth
Hoàng Hôn Elmekia Elmekia Dusk
Tận Chiến End War
Kỷ Nguyên Của Cuộc Đại Chiến Era of Great War
Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo Fake Brave Hero
Đấu Sĩ Fighter
Ngũ Đại Tai Ương Five Great Disasters
Đại Ác Ma Great Demon
Đại Núi Lửa Galia Great Volcano of Galia
Thiên Giới Heaven
Thiên Ngân Long Heavenly Silver Dragons Những Con Rồng Thiên Màu Bạc
Dũng Sĩ Hero
Học Viện Du Hành Thánh Fiora Holy Fiora Journey Academy
Hiệp Sĩ Danh Dự Honorable Knight
Tinh Linh Khảo Sát Hội Investigation of the Spirits
Hiệp Sĩ Knight
Bí Thuật Thất Truyền The Lost Spells
Hiệp Sĩ Chính Thống Official Knight
Thợ Săn Predator
Đẳng Rank Thượng-Cao-Trung-Hạ
Vật Tế Ritual Item
Phòng Nghiên Cứu Lịch Sử Hoàng Gia Royal History Laboratory
Truy Tầm Giả Searcher
Ma Pháp Spell
Pháp Sư Spellcaster
Tinh Linh Thuật Sư Spiriter
Tinh Linh Kiếm Vierge Spirit-Sword Vierge
Kiếm Vương Sword Emperor
Kiếm Đế Sword King
Kiếm Thánh Sword Saint
Chú Thuật Truy Đuối Tracepursuit Spell
Three Followers Ba Tín Đồ
Âm Giới Underworld
Thung Lũng Loài Rồng Valley of Dragons
Kỉ Giới World-AgeTheo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.