FANDOM


(Created page with "<poll> Người con gái sẽ kết nghĩa trăm năm cùng anh? Shiba Miyuki Saegusa Mayumi Angelina Sirius/ Lina Mitsui Honoka Chiba Erika Kitayama Shizuku Fujibayashi Kyouk...")
 
n (Protected "Shiba Tatsuya: Cô gái nào sẽ 'chịu' lấy anh?" (‎[edit=sysop] (indefinite) ‎[move=sysop] (indefinite)))

Phiên bản lúc 10:15, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Người con gái sẽ kết nghĩa trăm năm cùng anh?
 
860
 
953
 
146
 
29
 
13
 
30
 
11
 
12
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 10:13 ngày 23 tháng 5 năm 2014 , và cho đến nay đã có 2054 bỏ phiếu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.