Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shindoratei - volume 06 - Chương 4

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.021: Dòng 1.021:
 
cậu cũng đoán được ai là nạn nhân của vụ này. Do sắp đến giờ vào học tiết sau
 
cậu cũng đoán được ai là nạn nhân của vụ này. Do sắp đến giờ vào học tiết sau
 
nên Kenji chỉ biết ngồi cười ngượng nghịu và cầu mong cho Dorai không bị sao.
 
nên Kenji chỉ biết ngồi cười ngượng nghịu và cầu mong cho Dorai không bị sao.
 
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
| Quay lại [[Shindoratei - volume 06 - Chương 3|Vol 6 - Chương 3]]
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
 
| Tiến tới [[Shindoratei - volume 06 - Chương 5|Vol 6 - Chương 5]]
 
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]
  Đang tải biên tập