Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 10: Dòng 10:
   
 
Cơn gió
 
Cơn gió
thổi khá mạnh, khiến chồng sách bắt đầu nghiêng và dường như muốn đổ.
+
thổi khá mạnh, khiến chồng sách bắt đầu nghiên và dường như muốn đổ.
   
 
-
 
-
Dòng 20: Dòng 20:
   
 
Bỗng
 
Bỗng
một cách tay đưa ra và đỡ chồng sách, khiến nó vững lại và không bị nghiêng nữa.
+
một cách tay đưa ra và đỡ chồng sách, khiến nó vững lại và không bị nghiên nữa.
   
 
Eri bất
 
Eri bất
Dòng 124: Dòng 124:
 
Vào thư
 
Vào thư
 
viện, Dorai đặt chồng sách lên chỗ quầy của thủ thư, còn Eri thì kí tên vào
 
viện, Dorai đặt chồng sách lên chỗ quầy của thủ thư, còn Eri thì kí tên vào
giấy trả sách. Lúi húi viết một hồi, để ý thấy Dorai vẫn đang đứng yên nhìn cô,
+
giấy trả sách. Lúi cúi viết một hồi, để ý thấy Dorai vẫn đang đứng yên nhìn cô,
 
Eri ngượng ngùng lên tiếng:
 
Eri ngượng ngùng lên tiếng:
   
Dòng 248: Dòng 248:
   
 
Stella
 
Stella
mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Dorai gọi cô là Nữ hoàng, với cả việc
+
mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Dorai gọi cô là nữ hoàng, với cả việc
 
cậu đang tán tỉnh cô gái kia cũng là chuyện mà Stella không thể tin vào chính
 
cậu đang tán tỉnh cô gái kia cũng là chuyện mà Stella không thể tin vào chính
 
mình được.
 
mình được.
Dòng 272: Dòng 272:
   
 
Stella
 
Stella
đang gằn giọng thì Dorai vội lên tiếng cắt ngang:
+
đang gặng giọng thì Dorai vội lên tiếng cắt ngang:
   
 
- Hoá
 
- Hoá
Dòng 295: Dòng 295:
   
 
- Mình
 
- Mình
đúng là có mắt như mù, bên cạnh có một nữ hoàng xinh đẹp thế này mà lại không biết
+
đúng là có mắt như mù, bên cạnh có một nữ hoàng xinh đẹp thế này mà lại ko biết
 
quý trọng, thật là phí phạm!
 
quý trọng, thật là phí phạm!
   
Dòng 577: Dòng 577:
 
Dorai
 
Dorai
 
cũng thắc mắc nhìn Kanako xem có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô bàn tán xì
 
cũng thắc mắc nhìn Kanako xem có chuyện gì mà mọi người lại nhìn cô bàn tán xì
xào như vậy, nhưng Kanako vẫn thái độ im lặng lạnh lùng đó từ từ tiến đến ngồi
+
xào như vậy, nhưng Kanako vẫn thái độ im lăng lạnh lùng đó từ từ tiến đến ngồi
 
vào chỗ bên cạnh Dorai.
 
vào chỗ bên cạnh Dorai.
   

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)