Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shindoratei - volume 11 - Chương 5

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.011: Dòng 1.011:
   
 
- Gừ…..
 
- Gừ…..
cái con nhỏ chết tiệt đó, lại xem mình như trẻ con. Lần sau gặp
+
cái con nhỏ đeo mặt nạ chết tiệt đó, dám xem mình như trẻ con. Lần sau gặp lại
 
thì đừng trách tại sao lựu đạn lại đau.
 
thì đừng trách tại sao lựu đạn lại đau.
   
  Đang tải biên tập