Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shindoratei - volume 11 - Prologue

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 239: Dòng 239:
 
hạ vẫn chưa hiểu lắm ý định của tên cầm đầu, cả nhóm bỏ đi và dần biến mất vào
 
hạ vẫn chưa hiểu lắm ý định của tên cầm đầu, cả nhóm bỏ đi và dần biến mất vào
 
trong màn đêm.
 
trong màn đêm.
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
|-
 
| Quay lại [[Shindoratei - volume 10 - Epilogue|Vol 10 - Epilogue]]
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
 
| Tiến tới [[Shindoratei - volume 11 - Chương 1|Vol 11 - Chương 1]]
 
|-
 
|}
 
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]
  Đang tải biên tập