Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Mở đầu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 112: Dòng 112:
   
 
Kamijou Touma: “…”
 
Kamijou Touma: “…”
 
<noinclude>
 
{{Index Nav}}
 
</noinclude>
 
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]
 
[[Category:Toaru Majutsu no Index]]
  Đang tải biên tập