Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Phần kết

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 235: Dòng 235:
 
Lão chỉ tuân theo mỗi sự lãng mạn sống trong tim mình.
 
Lão chỉ tuân theo mỗi sự lãng mạn sống trong tim mình.
   
“Nếu ngươi hỏi ta, và những thứ ban cho ta hình dạng, rằng ta có muốn một thế giới mới không, thì câu trả lời sẽ là không. Nhóc con, ta có trí thông minh đấy. Ta biết bộ bảy ban đầu đã ban nó cho ta. Ta hiểu ý chí của họ và ta đã nỗ lực tiếp nối bước chân của họ. Vậy nên suy nghĩ của ta và tính cách của ta sẽ không bao giờ đi lệch hướng và sẽ không bao giờ chứa đựng những ước nguyện xung đột khi đối mặt với sự cứu rỗi được ai đó chỉ có thể dựa dẫm vào điều siêu nhiên giới thiệu. ''Ta sẽ sống và sẽ chết trong thế giới này.'' Cho dù điều đó mang lại kết quả gì, ta cũng sẽ đối mặt với nó, ta cũng sẽ xác nhận câu trả lời của các Kihara dẫn lối ta, và ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà bộ bảy ban đầu đã bắt đầu.”
+
“Nếu ngươi hỏi ta, và những thứ ban cho ta hình dạng, rằng ta có muốn một thế giới mới không, thì câu trả lời sẽ là không. Nhóc con, ta có trí thông minh đấy. Ta biết bộ bảy ban đầu đã ban nó cho ta. Ta hiểu ý chí của họ và ta đã nỗ lực tiếp nối bước chân của họ. Vậy nên suy nghĩ của ta và tính cách của ta sẽ không bao giờ đi lệch hướng và sẽ không bao giờ chứa đựng những ước nguyện xung đột khi đối mặt với sự cứu rỗi được ai đó chỉ có thể dựa dẫm vào điều siêu nhiên giới thiệu. ''Ta sẽ sống chết trong thế giới này.'' Cho dù điều đó mang lại kết quả gì, ta cũng sẽ đối mặt với nó, ta cũng sẽ xác nhận câu trả lời của các Kihara dẫn lối ta, và ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà bộ bảy ban đầu đã bắt đầu.”
   
 
“Vậy à.”
 
“Vậy à.”
  Đang tải biên tập