Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Phần kết

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 375: Dòng 375:
 
Nó là ngọn lửa liên tục không hề cháy chập chờn hay cháy quá rực rỡ.
 
Nó là ngọn lửa liên tục không hề cháy chập chờn hay cháy quá rực rỡ.
   
Cô ta sẽ đối mặt với Chủ tịch dường như biết tuốt, Imagine Breaker mà vị Chủ tịch đó rất đỗi chú trọng, phe khoa học mà Chủ tịch đó thuộc về, tranh chấp với phe đối lập được cho là tồn tại, World Rejecter đã gây rắc rối cho tất cả họ, và mọi thứ khác trên thế giới.
+
Cô ta sẽ đối mặt với Chủ tịch dường như biết tuốt, Imagine Breaker mà vị Chủ tịch đó rất dỗi chú trọng, phe khoa học mà Chủ tịch đó thuộc về, tranh chấp với phe đối lập được cho là tồn tại, World Rejecter đã gây rắc rối cho tất cả họ, và mọi thứ khác trên thế giới.
   
 
Và ngay cả khi làm vậy, cô ta cũng sẽ không lùi bước nào.
 
Và ngay cả khi làm vậy, cô ta cũng sẽ không lùi bước nào.
  Đang tải biên tập