FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:43, ngày 17 tháng 9 năm 2016YUGI-OH510 (tường | đóng góp)‎ . . (50.615 byte) (+50.615)‎ . . (Created page with "==Chương 4: Sự thay đổi đột ngột báo hiệu hủy diệt – Operation_Right_Hand.== ==='''Phần 1'''=== Các hố vuông đã mở ra trên mặt đất cách...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.