FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:52, ngày 18 tháng 8 năm 2017YUGI-OH510 (tường | đóng góp)‎ . . (5.337 byte) (+5.337)‎ . . (Created page with "==Tân Ước 18 Bonus== “Cuối cùng cũng bắt đầu rồi: Giải vô địch người đầu tiên không bao giờ rời kotatsu.” Tên ngốc đầu nhím (←T...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.