Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku: Tập 1 Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 572: Dòng 572:
   
 
“Tuy khó để nghi ngờ
 
“Tuy khó để nghi ngờ
anh có ý định phương hại Gia tộc Công tước Lindwyrm<ref>Lindwyrm: hay Lindworm (rắn biển trong Thần thoại Bắc Âu) hoặc Lindwurm (rồng) trong tiếng Đức</ref> của ta nhưng với việc sở
+
anh có ý định phương hại Gia tộc Công tước Lindwyrm của ta nhưng với việc sở
 
hữu mái tóc trắng kia khiến ta cũng không thể đơn giản yêu cầu thả anh ra về.
 
hữu mái tóc trắng kia khiến ta cũng không thể đơn giản yêu cầu thả anh ra về.
 
Nếu hiện tại anh đang có mục tiêu nào khác, ví dụ như đang trên đường đến đâu đó
 
Nếu hiện tại anh đang có mục tiêu nào khác, ví dụ như đang trên đường đến đâu đó
  Đang tải biên tập