Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku: Tập 1 Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 724: Dòng 724:
 
phức tạp để thế giới định nghĩa sự tồn tại của người kế nhiệm Hoàng vương, từ
 
phức tạp để thế giới định nghĩa sự tồn tại của người kế nhiệm Hoàng vương, từ
 
đó cuối cùng truyền đi thông điệp rằng mình đã có thể tạo lập chỗ đứng được
 
đó cuối cùng truyền đi thông điệp rằng mình đã có thể tạo lập chỗ đứng được
công nhận là chủ nhân của bốn thế giới chung quanh<ref>Tứ giới: Bốn cấp bên dưới Cây Sự Sống trong Kabbalah</ref>. Nhưng trước hết, các yếu tố
+
công nhận là chủ nhân của bốn thế giới chung quanh. Nhưng trước hết, các yếu tố
 
và điều kiện phát sinh để khẳng định một người có phẩm chất [Trắng] lại không
 
và điều kiện phát sinh để khẳng định một người có phẩm chất [Trắng] lại không
 
hề được ghi chép lại cả trong đại pháp điển của Hoàng quốc lẫn pho ký lục của
 
hề được ghi chép lại cả trong đại pháp điển của Hoàng quốc lẫn pho ký lục của
  Đang tải biên tập