Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku: Tập 1 Mở đầu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 58: Dòng 58:
   
 
Khoảnh khắc đã vứt bỏ mọi thứ kể cả sự sống ấy, đầu anh nhói lên cơn đau như bị thứ gì đó xuyên thủng, và sự sống vụt tắt.
 
Khoảnh khắc đã vứt bỏ mọi thứ kể cả sự sống ấy, đầu anh nhói lên cơn đau như bị thứ gì đó xuyên thủng, và sự sống vụt tắt.
 
{{Shirokoku Nav}}
 
 
[[Category:Shirokoku]]
 
[[Category:Shirokoku]]
  Đang tải biên tập