(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 11: Dòng 11:
 
</gallery>
 
</gallery>
   
  +
{{Shirokoku Nav}}
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
| Trang chính [[Shirokoku|Trang chính]]
 
| Tiến tới [[Shirokoku: Mở đầu|Mở đầu]]
 
|}
 
 
[[Category:Shirokoku]]
 
[[Category:Shirokoku]]
 
[[Category:Minh họa]]
 
[[Category:Minh họa]]

Bản hiện tại lúc 01:47, ngày 22 tháng 4 năm 2020

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Shirokoku   ♬► Xem tiếp Tập 1 Mở đầu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.