Dòng 11: Dòng 11:
 
</gallery>
 
</gallery>
   
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"<br />|-<br />| Trang chính [[Shirokoku|Trang chính]]<br />| Tiến tới [[Shirokoku: Mở đầu|Mở đầu]]<br />|}
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Trang chính [[Shirokoku|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Shirokoku: Mở đầu|Mở đầu]]
  +
|}
 
[[Category:Shirokoku]]
 
[[Category:Shirokoku]]
 
[[Category:Minh họa]]
 
[[Category:Minh họa]]

Phiên bản lúc 02:04, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.