Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 46: Dòng 46:
 
{{FBLike}}
 
{{FBLike}}
 
<div style="clear:both"> </div>
 
<div style="clear:both"> </div>
  +
<br />
  +
[[File:-白沢戌亥-マグチモ-_白の皇国物語_00001_img.jpg|thumb|389x389px|'''''Vị vua xuất hiện''''']]
  +
<br />
  +
<br />
  +
<br />
  +
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br /><br /><br /><br />
 
<br /><br /><br /><br />
Dòng 60: Dòng 66:
   
 
</center>
 
</center>
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
   
 
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
 
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
   
[[File:-白沢戌亥-マグチモ-_白の皇国物語_00001_img.jpg|thumb|315x315px|''Bìa vol 1'']]
+
[[File:Railwars_v01.jpg|thumb|315x315px|''Bìa vol 1'']]
 
===='''Tập 1 (Toàn văn)'''====
 
===='''Tập 1 (Toàn văn)'''====
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Minh họa|Minh họa]]
  Đang tải biên tập