Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 86: Dòng 86:
 
*[[User:tnguyen2511|tnguyen2511]] ([http://sonako.wikia.com/wiki/Message_Wall:Tnguyen2511 nhắn]/[http://sonako.wikia.com/wiki/User:Tnguyen2511 thông tin])
 
*[[User:tnguyen2511|tnguyen2511]] ([http://sonako.wikia.com/wiki/Message_Wall:Tnguyen2511 nhắn]/[http://sonako.wikia.com/wiki/User:Tnguyen2511 thông tin])
 
Bạn có thể tham gia dịch sau khi đăng ký nick và báo danh tại đây rồi đăng ký trong mục [[Rail Wars!:Đăng ký dịch|"Đăng ký dịch"]]
 
Bạn có thể tham gia dịch sau khi đăng ký nick và báo danh tại đây rồi đăng ký trong mục [[Rail Wars!:Đăng ký dịch|"Đăng ký dịch"]]
 
 
==Tổng quan series==
 
==Tổng quan series==
 
* 20 tập (END)
 
* 20 tập (END)
  Đang tải biên tập