Sonako Light Novel

Sửa đổi

Shirokoku

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 11: Dòng 11:
 
File:Shirokokoku_bg4.png
 
File:Shirokokoku_bg4.png
 
</gallery>
 
</gallery>
 
   
   
Dòng 67: Dòng 66:
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Mở đầu|Mở đầu]]
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 1|Chương 1 - Bạch Long Quận chúa]]
+
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 1|Chương 1 - Bạch Long Công chúa]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 2|Chương 2 - Hiện thực tại đó]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 2|Chương 2 - Hiện thực tại đó]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 3|Chương 3 - Định mệnh lăn bánh]]
 
*[[Shirokoku: Tập 1 Chương 3|Chương 3 - Định mệnh lăn bánh]]
  Đang tải biên tập