Sonako Light Novel

Sửa đổi

Silver cross and Draculea Tập 2 Chương 2

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 680: Dòng 680:
 
Sau gần một phút, Rushella nhả ngón tay Hisui ra và hôn nhẹ lên vết thương đã gần biến mất.
 
Sau gần một phút, Rushella nhả ngón tay Hisui ra và hôn nhẹ lên vết thương đã gần biến mất.
   
"....Ổn rồi đấy. Làm thế này cầm máu tốt hơn. Cậu nên cảm thấy vinh dự vì đã được tôi giúp đỡ đi. Và lần sau cố gắng cẩn thận vào. Toàn bộ máu trong người cậu là của tôi, để chảy mất một giọt là tội nặng đấy."
+
"....Ổn rồi đấy. Làm thế này cầm máu tốt hơn. Cậu nên cảm thấy vinh dự vì đã được tôi giúp đỡ đi. Và lần sau cố gắng cẩn thận vào. Toàn bộ máu trong ngời cậu là của tôi, để chảy mất một giọt là tội nặng đấy."
   
 
"Ah-Uhm, cảm ơn......"
 
"Ah-Uhm, cảm ơn......"
  Đang tải biên tập