Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Emoji là gì?

Emoji, hay còn gọi là biểu tượng cảm xúc, là các hình ảnh mô tả cảm xúc của bạn khi trò truyện hoặc ... để cho vui

Làm sao để sử dụng Emoji

Sonako Emoji có thể được sử dụng ở bất cứ trang nào miễn là có thể gõ kí tự. Tuy nhiên, không khuyến khích các dịch giả dùng nó trên các trang truyện để tránh mất mĩ quan chung và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người đọc.

Bạn gõ hoặc sao chép các kí tự ở cột "gõ" trong danh sách các Emoji phía dưới để được kết quả như cột "để hiển thị".

Lưu ý: Có thể do xung đột mã mà emoji "diss19" và "fear15" hiển thị kết không chính xác.

Danh sách các biểu tượng cảm xúc của Sonako

Để hiển thị
{{=|cuoi}} 06-Smile.png
{{=|cung}} Burn_joss_stick.gif
{{=|thayday}} 00-9WhatYouDidThere.png
{{=|trollcrazy}} 00-2ExcitedTroll.png
{{=|thacmac}} 08-ConflictingEmotions.png
{{=|ym2}} Yaomingv2.JPG
{{=|duocday}} 11-FullPanel.png
{{=|kila}} 08-Thoughtful.png
{{=|khong}} 02-NO.png
{{=|mungro}} 06-SoMuchWin.png
{{=|scaredym}} 00-8HeckNo.png
{{=|anva}} Vit.gif
{{=|creepysmile}} Creepysmile.gif
{{=|smile}} Icon_smile.gif
{{=|sad}} Emo2.gif
{{=|wink}} Icon_wink.gif
{{=|hug}} Emo6.gif
{{=|confused}} Icon_confused.gif
{{=|love}} Emo8.gif
{{=|blush}} Emo9.gif
{{=|kiss}} Emo11.gif
{{=|surprised}} Emo13.gif
{{=|angry}} Emo14.gif
{{=|evil}} Icon_evil.gif
{{=|laugh}} Emo21.gif
{{=|straight}} Emo22.gif
{{=|rofl}} Emo24.gif
{{=|rockon}} Rockon.gif
{{=|thinking}} Thinking.gif
{{=|music}} Music.gif
{{=|notalking}} Notalking.gif
{{=|smug}} Smug.gif
{{=|biggrin}} Icon_biggrin.gif
{{=|sigh}} Sigh.gif
{{=|tongue}} Tongue.gif
{{=|winking}} Winking.gif
{{=|heehee}} Heehee.gif
{{=|yaoming}} Yaoming.png
{{=|fym}} Foreveraloneyaoming.png
{{=|rage}} Rage3.png
{{=|flip}} Fliptable1.png
{{=|determined}} Determined.png
{{=|chalacc}} ChallengeAccepted.png
{{=|sadtroll}} SadTroll.png
{{=|troll}} Troll.png
{{=|4lol}} 4LOL.png
{{=|kyonface}} Kyonfacepalm.gif
{{=|gasp}} Gasp.png
{{=|notbad}} NotBad.png
{{=|trolldad}} TrollDad.png
{{=|thumbsup}} Thumbsup.png
{{=|pokerface}} Pokerface.png
{{=|truestory}} Truestory.png
{{=|ohgodwhy}} Ohgodwhy.png
{{=|facepalm}} Facepalm.png
{{=|motherofgod}} 150
{{=|okay}} Okay.png
{{=|yuno}} Yuno.png
{{=|trolldadfull}} TrollDadFull.png
{{=|deptrai}} Deptrai.gif
{{=|Lay}} Lay.gif
{{=|nod}} Lay.gif
{{=|gianxao}} Gianxao.gif
{{=|Hocmau}} Hocmau.gif
{{=|Latban}} Latban.gif
{{=|ghost3}} Ghost3.gif
{{=|kinhcan}} Kinhcan.gif
{{=|honma}} Honma.gif
{{=|leocot}} Leocot.gif
{{=|ban}} Ban.gif
{{=|thatvong}} Thatvong2.gif
{{=|dead}} Dead.gif
{{=|tucgian}} Tucgian.gif
{{=|konghe}} Konghe.gif
{{=|Love3}} Love3.gif
{{=|moto}} Moto.gif
{{=|muttay}} Muttay.gif
{{=|phut}} Phut.gif
{{=|hb}} Hb.gif
{{=|hot}} Hot.gif
{{=|loe}} Loe.gif
{{=|socola}} Socola.gif
{{=|anxin}} Anxin.gif
{{=|hihi}} Hihi.gif
{{=|mocmui}} Mocmui.gif
{{=|cute}} Cute.gif
{{=|troi}} Troi.gif
{{=|vanxin}} Vanxin.gif
{{=|hot2}} Hot2.gif
{{=|momong}} Momong.gif
{{=|pheo}} Pheo.gif
{{=|wet}} Wet.gif
{{=|daica2}} Daica2.gif
{{=|dzo}} Dzo.gif
{{=|chupbanh}} Chupbanh.gif
{{=|daudon}} Daudon.gif
{{=|quanchan}} Quanchan.gif
{{=|bye2}} Bye2.gif
{{=|hamham}} Hamham.gif
{{=|hi}} Hi.gif
{{=|suysup}} Suysup.gif
{{=|khoc}} Khoc.gif
{{=|sad2}} Sad.gif
{{=|2one}} 2one.gif
{{=|dabanh}} Dabanh.gif
{{=|moon}} Moon.gif
{{=|robot}} Robot.gif
{{=|chamcham}} Chamcham.gif
{{=|hanh}} Hanh.gif
{{=|banh}} Banh.gif
{{=|botay}} Botay.gif
{{=|hoc}} Hoc.gif
{{=|trom}} Trom.gif
{{=|xao}} Xao.gif
{{=|happy}} 034.gif
{{=|camcap}} Camcap.gif
{{=|gomo}} Gomo.gif
{{=|mohoi}} Mohoi.gif
{{=|buc}} Buc.gif
{{=|hehe}} Hehe.gif
{{=|thoimien}} Thoimien.gif
{{=|thatvong}} Thatvong2.gif
{{=|thevang}} Thevang.gif
{{=|daica3}} Daica3.gif
{{=|kochiu}} Kochiu.gif
{{=|tatoi}} Tatoi.gif
{{=|2}} 2.gif
{{=|thukhoa}} Thukhoa.gif
{{=|happys}} Happys.gif
{{=|ghost}} 023.gif
{{=|banggia}} Banggia.gif
{{=|hoho}} Hoho.gif
{{=|pang}} Pang.gif
{{=|sot}} Sot.gif
{{=|xitmau}} Xitmau.gif
{{=|gamethu}} Gamethu.gif
{{=|thedo}} Thedo.gif
{{=|hura}} Hura.gif
{{=|khochiu}} Khochiu.gif
{{=|tt2}} Tt2.gif
{{=|lie}} Lie.gif
{{=|ngugat}} Ngugat.gif
{{=|dam}} Dam.gif
{{=|bomb}} Bomb.gif
{{=|run}} Run.gif
{{=|khocchay}} Khocchay.gif
{{=|longlanh}} Longlanh.gif
{{=|giothoi}} Giothoi.gif
{{=|grin}} Grin.gif
{{=|one}} One.gif
{{=|troidat}} Troidat.gif
{{=|sieunhanh}} Sieunhan.gif
{{=|tam}} Tam.gif
{{=|tromat}} Tromat.gif
{{=|tt1}} Tt1.gif
{{=|tuc}} Tuc.gif
{{=|haha}} Haha.gif
{{=|hoa}} Hoa.gif
{{=|hot3}} Hot3.gif
{{=|laclac}} Laclac.gif
{{=|roi}} Roi.gif
{{=|runray}} Runray.gif
{{=|rofl2}} Rofl2.gif
{{=|vetay}} Vetay.gif
{{=|sweat}} Sweat.gif
{{=|anhhung}} Anhhung.gif
{{=|nucno}} Nucno.gif
{{=|thodai}} Thodai.gif
{{=|chut2}} Chut2.gif
{{=|lambam}} Lambam.gif
{{=|22}} 22.gif
{{=|dongcung2}} Dongcung2.gif
{{=|kieu}} Kieu.gif
{{=|kiki}} Kiki.gif
{{=|oi}} Oi.gif
{{=|covu}} Covu.gif
{{=|dongcung}} Dongcung.gif
{{=|gaidau}} Gaidau.gif
{{=|gucnga}} Gucnga.gif
{{=|above}} Above.gif
{{=|bye}} Bye.gif
{{=|unghong}} Unghong.gif
{{=|hi2}} Hi2.gif
{{=|stress}} Stress.gif
{{=|daica}} Daica.gif
{{=|uong2}} Uong2.gif
{{=|anhhung2}} Anhhung2.gif
{{=|acac}} Acac.gif
{{=|love2}} Love2.gif
{{=|umbala}} Umbala.gif
{{=|duaday}} Duaday.gif
{{=|hoang}} Hoang.gif
{{=|hoi}} Hoi.gif
{{=|yay}} Yay.gif
{{=|traitim}} Traitim.gif
{{=|die}} Die.gif
{{=|huhu}} Huhu.gif
{{=|muongi}} Muongi.gif
{{=|saysong}} Saysong.gif
{{=|tungtang}} Tungtang.gif
{{=|het}} 049.gif
{{=|omg}} Omg.gif
{{=|tetua}} Tetua.gif
{{=|kiai}} Kiai.gif
{{=|but}} But.gif
{{=|blood1}} Blood1.gif
{{=|huytsao}} Huytsao.gif
{{=|eat1}} Eat1.gif
{{=|eat2}} Eat2.gif
{{=|thetham}} Thetham.gif
{{=|uong}} Uong.gif
{{=|blood2}} Blood2.gif
{{=|omg2}} Omg2.gif
{{=|smile}} Icon_smile.gif
{{=|arrow}} Icon_arrow.gif
{{=|biggrin}} Icon_biggrin.gif
{{=|confused}} Icon_confused.gif
{{=|cool}} Icon_cool.gif
{{=|cry}} Icon_cry.gif
{{=|eek}} Icon_eek_std.gif
{{=|evil}} Icon_evil.gif
{{=|exclaim}} Icon_exclaim.gif
{{=|geek}} Icon_geek.gif
{{=|idea}} Icon_idea.gif
{{=|lol}} Icon_lol.gif
{{=|mad}} Icon_mad.gif
{{=|mrgreen}} Icon_mrgreen.gif
{{=|neutral}} Icon_neutral.gif
{{=|question}} Icon_question.gif
{{=|razz}} Icon_razz.gif
{{=|redface}} Icon_redface.gif
{{=|rolleyes}} Icon_rolleyes.gif
{{=|sad3}} Icon_sad.gif
{{=|surprised2}} Icon_surprised.gif
{{=|twisted}} Icon_twisted.gif
{{=|ugeek}} Icon_ugeek.gif
{{=|wink}} Icon_wink.gif
{{=|angel}} Icon_angel.gif
{{=|clap}} Icon_clap.gif
{{=|crazy}} Icon_crazy.gif
{{=|eh}} Icon_eh.gif
{{=|lolno}} Icon_lolno.gif
{{=|problem}} Icon_problem.gif
{{=|shh}} Icon_shh.gif
{{=|shifty}} Icon_shifty.gif
{{=|sick}} Icon_sick.gif
{{=|silent}} Icon_silent.gif
{{=|think}} Icon_think.gif
{{=|thumbdown}} Icon_thumbdown.gif
{{=|thumbup}} Icon_thumbup.gif
{{=|wave}} Icon_wave.gif
{{=|wtf}} Icon_wtf.gif
{{=|yawn}} Icon_yawn.gif
{{=|eusa_angel}} Eusa_angel.gif
{{=|eusa_boohoo}} Eusa_boohoo.gif
{{=|eusa_clap}} Eusa_clap.gif
{{=|eusa_dance}} Eusa_dance.gif
{{=|eusa_doh}} Eusa_doh.gif
{{=|eusa_drool}} Eusa_drool.gif
{{=|eusa_eh}} Eusa_eh.gif
{{=|eusa_hand}} Eusa_hand.gif
{{=|eusa_liar}} Eusa_liar.gif
{{=|eusa_naughty}} Eusa_naughty.gif
{{=|eusa_pray}} Eusa_pray.gif
{{=|eusa_shhh}} Eusa_shhh.gif
{{=|eusa_shifty}} Eusa_shifty.gif
{{=|eusa_sick}} Eusa_sick.gif
{{=|eusa_silenced}} Eusa_silenced.gif
{{=|eusa_snooty}} Eusa_snooty.gif
{{=|eusa_think}} Eusa_think.gif
{{=|eusa_wall}} Eusa_wall.gif
{{=|eusa_whistle}} Eusa_whistle.gif
{{=|pacman}} Pacman_emoticon.png
{{=|curlylips}} Curly_lips_emoticon.png
{{=|dunno}} 106.gif
{{=|keeptalk}} 78.gif
{{=|dance}} 69.gif
{{=|whistle}} 65.gif

Để hiển thị
{{=|angach}} Beat_brick.gif
{{=|gach}} 70
{{=|adore}} 50
{{=|bum}} 50
{{=|ah}} 50
{{=|amazed}} 50
{{=|axana}} 50
{{=|bucboi}} 50
{{=|bocmui}} 50
{{=|baffle}} 50
{{=|an hanh}} 50
{{=|an dan}} 50
{{=|an don}} 50
{{=|beauty}} 50
{{=|cuoito}} 50
{{=|boss}} 50
{{=|byebye}} 50
{{=|bucboi}} 50
{{=|matdo}} 50
{{=|cold}} 50
{{=|mohoi2}} 50
{{=|hon}} 50
{{=|tire}} 50
{{=|daukho}} 50
{{=|aaa}} 50
{{=|what}} 50
{{=|dauhang}} 50
{{=|thesao}} 50
{{=|maumui}} 50
{{=|oh}} 50
{{=|ops}} 50
{{=|nghingo}} 50
{{=|yeah}} 50
{{=|khoc2}} 50
{{=|dechtin}} 50
{{=|chaydai}} 50
{{=|xauho}} 50
{{=|donkey}} 50
{{=|gaingon}} 50
{{=|feel}} 50
{{=|go}} 50
{{=|hahaha}} 50
{{=|hopso}} 50
{{=|cute2}} 50
{{=|rap}} 50
{{=|gaingon2}} 50
{{=|shame}} 50
{{=|spider}} 50
{{=|ngumo}} 50
{{=|sure}} 50

Để hiển thị
{{=|wtf2}} 50
{{=|wtf3}} 50
{{=|wth}} 50
{{=|voteban}} 50
{{=|dauhang2}} 50
{{=|dauhang3}} 50
{{=|dauhang4}} 50
{{=|dauhang5}} 50
{{=|cuoimeu}} 50
{{=|ops2}} 50
{{=|xikhoi}} 50
{{=|xikhoi2}} 50
{{=|ohbeauty}} 50
{{=|nooo}} 50
{{=|moaaa}} 50
{{=|ahha}} 50
{{=|ahha2}} 50
{{=|yummy}} 50
{{=|heyhey}} 50
{{=|khakha}} 50
{{=|camsung}} 50
{{=|fapfap}} 50
{{=|fapfap2}} 50
{{=|hon2}} 50
{{=|hon3}} 50
{{=|hon4}} 50
{{=|2gach}} 80
{{=|boss2}} 50
{{=|boss3}} 50
{{=|bosskiss}} 50
{{=|byebye2}} 50
{{=|byebye3}} 50
{{=|hihihi}} 50
{{=|moe}} 50
{{=|nazi}} Nazi.png

Để hiển thị
{{=|an don2}} 60
{{=|beauty2}} 60
{{=|boss4}} 60
{{=|bucboi2}} 60
{{=|buon2}} 60
{{=|chaydai2}} 60
{{=|maumui2}} 60
{{=|cuoi2}} 60
{{=|cuoikhay}} 60
{{=|dau an}} 60
{{=|cute3}} 60
{{=|haha2}} 60
{{=|kieuky}} 60
{{=|kieuky2}} 60
{{=|kiss2}} 60
{{=|kotex}} 60
{{=|matrix}} 60
{{=|gaingon3}} 60
{{=|mickey}} 60
{{=|go2}} 60
{{=|adore2}} 60
{{=|matdo2}} 60
{{=|oh2}} 60
{{=|bosscute}} 60
{{=|botay2}} 60
{{=|sexy}} 60
{{=|spider2}} 60
{{=|nguong}} 60
{{=|tucgian2}} 60
{{=|uh}} 60
{{=|thesao2}} 60
{{=|vui}} 60

Để hiển thị
{{=|pepeprehistoric}} latest?cb=20200301073049
{{=|giangbua}} 60
{{=|thanhgia1}} 60
{{=|thanhgia2}} 50
{{=|thanhgia3}} 60

Để hiển thị
{{=|joy1}} (*^ω^)
{{=|joy2}} (o^▽^o)
{{=|joy3}} ヽ(・∀・)ノ
{{=|joy4}} (o・ω・o)
{{=|joy5}} (^人^)
{{=|joy6}} (´ω`)
{{=|joy7}} (´• ω •`)
{{=|joy8}} ╰(▔∀▔)╯
{{=|joy9}} (✯◡✯)
{{=|joy10}} (⌒‿⌒)
{{=|joy11}} (*゚▽゚*)
{{=|joy12}} (´。• ᵕ •。`)
{{=|joy13}} ヽ(>∀<☆)ノ
{{=|joy14}} \( ̄▽ ̄)/
{{=|joy15}} (o˘◡˘o)
{{=|joy16}} (╯✧▽✧)╯
{{=|joy17}} (´∀`*)
{{=|joy18}} (⌒▽⌒)☆
{{=|joy19}} (´。• ω •。`)
{{=|joy20}} (@^-^)
{{=|joy21}} (o´▽`o)
{{=|joy22}} (((o(*゚▽゚*)o)))
{{=|joy23}} (^▽^)
{{=|joy24}} (─‿‿─)
{{=|joy25}} (◕‿◕)
{{=|joy26}} \(≧▽≦)/
{{=|joy27}} (✧∀✧)
{{=|joy28}} ( ´ ▽ ` )
{{=|joy29}} o(≧▽≦)o
{{=|joy30}} (*¯︶¯*)
{{=|joy31}} (★ω★)/
{{=|joy32}} o(>ω<)o
{{=|joy33}} (-‿‿-)
{{=|joy34}} <( ̄︶ ̄)>
{{=|joy35}} ( ̄ω ̄)
{{=|joy36}} ヽ(*・ω・)ノ
{{=|joy37}} (*´▽`*)
{{=|joy38}} (≧◡≦)
{{=|joy39}} (⌒ω⌒)
{{=|joy40}} (*^‿^*)
{{=|joy41}} (*≧ω≦*)
{{=|joy42}} ⌒(o^▽^o)ノ
{{=|joy43}} (✧ω✧)
{{=|joy44}} ( ̄▽ ̄)
{{=|joy45}} (☆ω☆)
{{=|joy46}} \(^▽^)/
{{=|joy47}} (^ヮ^)/
{{=|joy48}} o( ❛ᴗ❛ )o
{{=|joy49}} ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
{{=|joy50}} 。.:☆*:・'(*⌒―⌒*)))
{{=|joy51}} `;:゛;`;・(゜ε゜ )
{{=|joy52}} (o_ _)ノ彡☆
{{=|joy53}} 。゚( ゚^∀^゚)゚。
{{=|joy54}} (o´∀`o)
{{=|joy55}} ∑d(゚∀゚d)
{{=|joy56}} ヽ(o^―^o)ノ
{{=|joy57}} (☆▽☆)
{{=|joy58}} ☆ ~('▽^人)
{{=|joy59}} ヽ(*⌒▽⌒*)ノ
{{=|joy60}} ╰(*´︶`*)╯
{{=|joy61}} (っ˘ω˘ς )
{{=|joy62}} ٩(◕‿◕)۶
{{=|joy63}} (〃^▽^〃)
{{=|love1}} (ノ´з`)ノ
{{=|love02}} (♡-_-♡)
{{=|love03}} (─‿‿─)♡
{{=|love4}} (´ω`♡)
{{=|love5}} (ღ˘⌣˘ღ)
{{=|love6}} (´• ω •`) ♡
{{=|love7}} ╰(*´︶`*)╯♡
{{=|love8}} (≧◡≦) ♡
{{=|love9}} ♡ (˘▽˘>ԅ( ˘⌣˘)
{{=|love10}} σ(≧ε≦σ) ♡
{{=|love11}} (♡μ_μ)
{{=|love12}} ( ̄ε ̄@)
{{=|love13}} (´。• ᵕ •。`) ♡
{{=|love14}} ( ◡‿◡ ♡)
{{=|love15}} (♡゚▽゚♡)
{{=|love16}} (´ε` )♡
{{=|love17}} (*˘︶˘*).。.:*♡
{{=|love18}} (⌒▽⌒)♡
{{=|love19}} ( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ )
{{=|love20}} (*^^*)♡
{{=|love21}} ヽ(♡‿♡)ノ
{{=|love22}} (*♡∀♡)
{{=|love23}} (◕‿◕)♡
{{=|love24}} ♡(。-ω-)
{{=|love25}} (´。• ω •。`) ♡
{{=|love26}} (♡˙︶˙♡)
{{=|love27}} (*¯ ³¯*)♡
{{=|love28}} (/^-^(^ ^*)/ ♡
{{=|love29}} ☆⌒ヽ(*'、^*)chu
{{=|love30}} ( ´∀`)ノ~ ♡
{{=|love31}} (。・//ε//・。)
{{=|love32}} (/▽\*)。o○♡
{{=|love33}} ♡ ~('▽^人)
{{=|love34}} ( ´ ▽ ` ).。o♡
{{=|love35}} ♡\( ̄▽ ̄)/♡
{{=|love36}} (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡
{{=|love37}} ٩(♡ε♡)۶
{{=|shy1}} (⌒_⌒;)
{{=|shy2}} (*/_\)
{{=|shy3}} ( ◡‿◡ *)
{{=|shy4}} (//ω//)
{{=|shy5}} ( ̄▽ ̄*)ゞ
{{=|shy6}} (o^ ^o)
{{=|shy7}} (*ノωノ)
{{=|shy8}} (ᵔ.ᵔ)
{{=|shy9}} (ノ*゚▽゚*)
{{=|shy10}} (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
{{=|shy11}} (*/ω\)
{{=|shy12}} (o-_-o)
{{=|shy13}} (*ノ∀`*)
{{=|shy14}} (*^.^*)
{{=|shy15}} (*/▽\*)
{{=|shy16}} (*/。\)
{{=|shy17}} (*μ_μ)
{{=|shy18}} (//▽//)
{{=|sym1}} (*ノ▽ノ)
{{=|sym2}} (ノ_<。)ヾ(´▽`)
{{=|sym3}} ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ
{{=|sym4}} (ノ_;)ヾ(´∀`)
{{=|sym5}} (´-ω-`( _ _ )
{{=|sym6}} 。・゚・(ノД`)ヽ( ̄ω ̄ )
{{=|sym7}} (*´I`)ノ゚(ノД`゚)゚。
{{=|sym8}} (;ω; )ヾ(´∀`* )
{{=|sym9}} (っ´ω`)ノ(╥ω╥)
{{=|sym10}} ρ(-ω-、)ヾ( ̄ω ̄; )
{{=|sym11}} ヽ(~_~(・_・ )ゝ
{{=|sym12}} (*´ー)ノ(ノд`)
{{=|sym13}} (o・_・)ノ”(ノ_<、)
{{=|diss1}} (#><)
{{=|diss2}} (; ̄Д ̄)
{{=|diss3}} (¬_¬;)
{{=|diss4}} (^^#)
{{=|diss5}} ( ̄︿ ̄)
{{=|diss6}} ヾ(  ̄O ̄)ツ
{{=|diss7}} (;⌣̀_⌣́)
{{=|diss8}} ( ̄□ ̄」)
{{=|diss9}} (>m<)
{{=|diss10}} (︶︹︺)
{{=|diss11}} (>﹏<)
{{=|diss12}} (⇀‸↼‶)
{{=|diss13}} ☆o(><;)○
{{=|diss14}} (# ̄0 ̄)
{{=|diss15}} (」゜ロ゜)」
{{=|diss16}} ( ̄ヘ ̄)
{{=|diss17}} (--_--)
{{=|diss18}} o(>< )o
{{=|diss19}} ( ̄  ̄ )
{{=|diss20}} (# ̄ω ̄)
{{=|diss21}} (〃>_<;〃)
{{=|diss22}} <( ̄ ﹌  ̄)>
{{=|diss23}} 凸( ̄ヘ ̄)
{{=|diss24}} (」><)」
{{=|anger1}} (#`Д´)
{{=|anger2}} (・`ω´・)
{{=|anger3}} (`ε´)
{{=|anger4}} (メ`ロ´)
{{=|anger5}} Σ(▼□▼メ)
{{=|anger6}} (҂ `з´ )
{{=|anger7}} ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
{{=|anger8}} ↑_(ΦwΦ)Ψ
{{=|anger9}} (`皿´#)
{{=|anger10}} (`ー´)
{{=|anger11}} ψ(`∇´)ψ
{{=|anger12}} (╬`益´)
{{=|anger13}} (°ㅂ°╬)
{{=|anger14}} (‡▼益▼)
{{=|anger15}} (╬ Ò﹏Ó)
{{=|anger16}} ←~(Ψ▼ー▼)∈
{{=|anger17}} (`ω´)
{{=|anger18}} ヽ(`⌒´メ)ノ
{{=|anger19}} ヾ(`ヘ´)ノ゙
{{=|anger20}} ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
{{=|anger21}} ψ(▼へ▼メ)~→
{{=|anger22}} (҂`ロ´)凸
{{=|anger23}} \\٩(๑`^´๑)۶//
{{=|anger24}} ୧((#Φ益Φ#))୨
{{=|anger25}} ヽ( `д´*)ノ
{{=|anger26}} 凸(`△´#)
{{=|anger27}} ヽ(‵﹏′)ノ
{{=|anger28}} 凸(`ロ´)凸
{{=|anger29}} (ノ°益°)ノ
{{=|anger30}} ((╬◣﹏◢))
{{=|anger31}} (凸ಠ益ಠ)凸
{{=|anger32}} ٩(ఠ益ఠ)۶
{{=|sad1}} (ノ_<。)
{{=|sad02}} (μ_μ)
{{=|sad03}} o(TヘTo)
{{=|sad4}} ( ゚,_ゝ`)
{{=|sad5}} ( ╥ω╥ )
{{=|sad6}} (/ˍ・、)
{{=|sad7}} (つω`*)
{{=|sad8}} (T_T)
{{=|sad9}} o(〒﹏〒)o
{{=|sad10}} (*-_-)
{{=|sad11}} (ノД`)
{{=|sad12}} (;ω;)
{{=|sad13}} (个_个)
{{=|sad14}} (╯_╰)
{{=|sad15}} (ノ_<、)
{{=|sad16}} (。T ω T。)
{{=|sad17}} (>_<)
{{=|sad18}} (´-ω-`)
{{=|sad19}} (-ω-、)
{{=|sad20}} (。╯3╰。)
{{=|sad21}} (╯︵╰,)
{{=|sad22}} (╥_╥)
{{=|sad23}} (╥﹏╥)
{{=|sad24}} (ノω・、)
{{=|sad25}} (T▽T)
{{=|sad26}} .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.
{{=|sad27}} 。゜゜(´O`)°゜。
{{=|sad28}} 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
{{=|sad29}} 。・゚(゚><゚)゚・。
{{=|sad30}} .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。.
{{=|sad31}} 。゚(。ノωヽ。)゚。
{{=|sad32}} ・゚・(。>ω<。)・゚・
{{=|sad33}} 。゚・ (>﹏<) ・゚。
{{=|fear1}} (ノωヽ)
{{=|fear2}} (″ロ゛)
{{=|fear3}} (/ω\)
{{=|fear4}} (((><)))
{{=|fear5}} (/。\)
{{=|fear6}} (;;;*_*)
{{=|fear7}} (/_\)
{{=|fear8}} {{ (>_<) }}
{{=|fear9}} (ノ_ヽ)
{{=|fear10}} (・人・)
{{=|fear11}} 〜(><)〜
{{=|fear12}} l)/
{{=|fear13}} ..・ヾ(。><)シ
{{=|fear14}} \(〇_o)/
{{=|fear15}} Σ(°△° )︴
{{=|fear16}} 〣( ºΔº )〣
{{=|ind1}} ヽ(ー_ー )ノ
{{=|ind2}} ┐( ̄ヘ ̄)┌
{{=|ind3}} ┐( ̄~ ̄)┌
{{=|ind4}} ┐(´д`)┌
{{=|ind5}} ヽ(´ー`)┌
{{=|ind6}} ヽ( ̄~ ̄ )ノ
{{=|ind7}} ┐(︶▽︶)┌
{{=|ind8}} ╮(︶︿︶)╭
{{=|ind9}} ┐(‘~` )┌
{{=|ind10}} ╮( ̄_ ̄)╭
{{=|ind11}} ╮( ̄~ ̄)╭
{{=|ind12}} ┐( ̄∀ ̄)┌
{{=|ind13}} ヽ(  ̄д ̄)ノ
{{=|ind14}} ヽ(ˇヘˇ)ノ
{{=|ind15}} ¯_(ツ)_/¯
{{=|ind16}} ┐( ˘ 、 ˘ )┌
{{=|conf1}} ( ̄ω ̄;)
{{=|conf2}} ┐('~`;)┌
{{=|conf3}} (・_・;)
{{=|conf4}} (@_@)
{{=|conf5}} (•ิ_•ิ)?
{{=|conf6}} σ( ̄、 ̄〃)
{{=|conf7}} (・_・ヾ
{{=|conf8}} ( ̄_ ̄)・・・
{{=|conf9}} (・・;)ゞ
{{=|conf10}} (◎ ◎)ゞ
{{=|conf11}} ( ̄~ ̄;)
{{=|conf12}} (〃 ̄ω ̄〃ゞ
{{=|conf13}} ╮( ̄ω ̄;)╭
{{=|conf14}} Σ( ̄。 ̄ノ)
{{=|conf15}} (ーー;)
{{=|conf16}} (-_-;)・・・
{{=|conf17}} ┐( ̄ヘ ̄;)┌
{{=|conf18}} ( ̄. ̄;)
{{=|conf19}} (・・ ) ?
{{=|conf20}} ლ(ಠ_ಠ ლ)
{{=|doubt1}} (¬_¬)
{{=|doubt2}} (¬_¬ )
{{=|doubt3}} (↼_↼)
{{=|doubt4}} (→_→)
{{=|doubt5}} (←_←)
{{=|doubt6}} (⇀_⇀)
{{=|doubt7}} (¬ ¬)
{{=|doubt8}} (¬ ¬ )
{{=|doubt9}} (¬‿¬ )
{{=|doubt10}} (¬‿¬ )
{{=|surprise1}} w(゚o゚)w
{{=|surprise2}} (⊙_⊙)
{{=|surprise3}} (゚ロ゚) !
{{=|surprise4}} ∑(O_O;)
{{=|surprise5}} ヽ(゚〇゚)ノ
{{=|surprise6}} (o_O)
{{=|surprise7}} (o_O) !
{{=|surprise8}} Σ(O_O)
{{=|surprise9}} (O_O;)
{{=|surprise10}} (□_□)
{{=|surprise11}} Σ(゚ロ゚)
{{=|surprise12}} (O.O)
{{=|surprise13}} Σ(□_□)

Để hiển thị
{{=|wow1}} 60
{{=|wow2}} 60
{{=|wow3}} 60
{{=|cau1}} 60
{{=|cau2}} 60
{{=|heheh}} 60
{{=|hallo}} 60
{{=|mimcuoi}} 60
{{=|cuoigian}} 60
{{=|chao1}} 60
{{=|ehh}} 60
{{=|khieugoi}} 60
{{=|itai}} 60
{{=|cryumaru}} 60
{{=|sohai1}} 60
{{=|sacnuoc}} 60
{{=|nhaymua}} latest?cb=20200329045109
{{=|nguong1}} 60
{{=|nguong2}} 60
{{=|nguong3}} 60

Tôi không thấy Emoji mình thích hay muốn bổ sung Emoji cho Sonako thì phải làm sao?

Bạn hãy để lại bình luận trong mục Bình luận ngay dưới (chèn liên kết emoji hoặc ảnh bạn muốn thêm), nhắn tin về Sonako Fanpage tại: https://www.facebook.com/SonakoWiki hay tường tin nhắn của bất cứ Bảo quản Viên/Administrator nào.

Advertisement