FANDOM


Chỉ hoạt động trên giao diện Pc (Oasis và Monobook), còn giao diện Mobile tạm thời chưa hỗ trợ.

Trang này dùng để các bạn có thể theo dõi các post từ rất nhiều blog chuyên dịch Light Novel bên cộng đồng Anh ngữ theo thời gian thực. Được sắp xếp theo thứ tự thời gian post bài, từ đó các bạn có thể cập nhật thông tin về những chương dịch Tiếng Anh một cách nhanh chóng nhất. Khiếm khuyết là ở đây mình loại bỏ Baka-Tsuki và NanoDesu do đặc điểm khá riêng biệt của 2 nhóm này với những nhóm khác. Đã khắc phục

Các bạn có thẻ xem danh sách các nhóm, cũng như hoạt động của 2 nhóm Baka-Tsuki và NanoDesu tại đây

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.