FANDOM


Đây sẽ là nơi ghi lại các sự kiện liên quan đến Sonako Chatbox.

Sonako Chatbox được tạo lập và trải qua nhiều phiên bản.

7/10/2015Sửa đổi

Tạo group Sonako Light Novel.

Nhận thấy việc giao lưu giữa các dịch giả và người đọc còn nhiều hạn chế, vào tối ngày 07/10/2015, các bô lão - trong đó có ba admin là Dai ca superman, MaththunderVnsnas trong lúc tán chuyện trên chatbox đã đề cập đến việc tạo một nhóm trên facebook để giải quyết vấn đề trên. Việc tạo group được Củ cải huynh đài chịu trách nhiệm mục đích được ghi nguyên văn như sau: "Group là sân chơi để mọi người giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm dịch, thảo luận về các bộ LN và các độc giả có thể có cơ hội tham gia vào nhóm dịch, các project của nhóm.".

Ban đầu group được để mở, nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động, vì một số lý do mà group đã được chuyển thành nhóm kín như hiện nay.

Cuộc hội bàn về việc chấm test kiểu mớiSửa đổi

Hội nghị diễn ra vào ngày 25/12/2016, khoảng 21h30 giờ Việt Nam, nhân dịp một bài test vừa được gửi lên fanpage, cũng ngay lúc bô lão hội họp tán chuyện trên chatbox, Perfectstrong a.k.a Phẹt huynh cùng với Holy giáo chủ đã đặt vấn đề về việc thay đổi cơ chế chấm test. Cuộc hội thảo diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của nhiều nhân vật chủ chốt, trong đó có hai admin là Dai ca supermanVnsnas. Hội nghị kéo dài đến khoảng 12h đêm, đã phát họa cơ bản những điều luật của cơ chế mới. Những điều bàn bạc trong hội nghị vài ngày sau được lập thành văn bản hoàn chỉnh và công bố rộng rãi, cơ chế mới được chính thức áp dụng vào ngày 2/1/2017.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.