Sonako Light Novel

Sửa đổi

Soshite Fumetsu no Regunare: Chương mở đầu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 46: Dòng 46:
 
Nói cách khác, cô ấy đang trần truồng.
 
Nói cách khác, cô ấy đang trần truồng.
   
[[File:Soshi vol1 0010.jpg|center|600px]]
+
[[File:Soshi vol1 0010.jpg|center|600px]]
 
“Wa-wa…! Wa-wa..!”
 
“Wa-wa…! Wa-wa..!”
   
  Đang tải biên tập