FANDOM

Hùng Nguyễn Tấn

biệt danh Nguyễn Tấn Hùng

  • Tôi sống tại Đà Nẵng
  • Tôi sinh ngày tháng 8 10
  • Nghề nghiệp của tôi là SInh viên
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.