FANDOM

Krt Shu

  • Tôi sống tại Ente Isla
  • Tôi sinh ngày tháng 4 7
  • Nghề nghiệp của tôi là Hikikomori

じっと見つめた キミの瞳に映ったボクが生きたシルシ

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.