FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “Đầu tiên là cám ơn bạn đã up truyện lên đây, cũng là 1 trong những bộ được 1 người mình quen cực kỳ thích :v Kế là …”)
 

Bản hiện tại lúc 13:22, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Đầu tiên là cám ơn bạn đã up truyện lên đây, cũng là 1 trong những bộ được 1 người mình quen cực kỳ thích :v

Kế là Cho mình hỏi cậu chút cậu đã vượt qua bài test của bên mình chưa nhỉ :)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.