FANDOM

Maththunder

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Hà Nội
  • Tôi sinh ngày tháng 7 21
  • Tôi là Male

Xin chào. Mình là một trong số vài admin lẻ loi của sonako vẫn còn hoạt động. Có vấn đề gì thì cứ pm vào hòm thư của User:Dai ca superman, nếu bạn ấy không trả lời được thì hãy pm mình. Cảm ơn.

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.