FANDOM

Minhtantai

biệt danh Riel Shirogane

  • Tôi sống tại Thái Bình
  • Tôi sinh ngày tháng 12 17
  • Tôi là Trap
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.