FANDOM

Pigtam

biệt danh Tâm

 • Tôi sống tại HCMC
 • Tôi sinh ngày tháng 2 20
 • Nghề nghiệp của tôi là Student
 • Tôi là MALE
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
 • Cảm ơn bản đã chỉnh truyện giúp. Cậu làm khá đó. Muốn vô team phụ mình sửa ko :)

    Đang tải biên tập
  • afufu, nhận edit lâu rồi mà h mới bắt đầu. Sorry nha. Từ h bạn sẽ chăm chỉ mỗi ngày 1 chương :D

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.