FANDOM

Shiratori Kanae

biệt danh Huỳnh Bá Lộc

  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City , Viet Nam
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male

Các bạn có thể liên lạc mình qua FB , do mình ít check message ở Sonako

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005359989419

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.