FANDOM

TooruKazami

biệt danh Chu Long Khánh

  • Tôi sống tại Hanoi
  • Tôi sinh ngày tháng 4 10
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.