Sonako Light Novel

Sửa đổi

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 105: Dòng 105:
 
<br style="clear:both" />
 
<br style="clear:both" />
 
[[File:TMG_v06_cover.jpg|right|250px]]
 
[[File:TMG_v06_cover.jpg|right|250px]]
==='''[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6|Tập 6: Tái Khế Ước Với Lapis Lazuli]]'''===
+
==='''Tập 6: Tái Khế Ước Với Lapis Lazuli'''===
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Minh họa|Minh họa]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Mở đầu|Mở đầu]]
 
*[[Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 6 Mở đầu|Mở đầu]]
  Đang tải biên tập