FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:55, ngày 24 tháng 1 năm 2020Kuroneko6558 (tường | đóng góp)‎ . . (40.410 byte) (+40.410)‎ . . (Created page with " =='''Chương 2 – Để Tiến Về Phía Trước'''== ==='''Phần 1'''=== Đêm khuya sau khi ăn tối xong, Takeru đi đến một nơi trước khi về phòng. ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.